Verdroging: Natuurinclusieve Waterbeheerplannen noodzakelijk

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

december 16, 2020

Verdroging: Natuurinclusieve Waterbeheerplannen noodzakelijk

Verdroging van de Slabroekse Heide, foto: Ernest de Groot

Verdroging is een urgent probleem in Brabant, zeker ook in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas. Om verdroging van natuurgebieden tegen te gaan is een natuurinclusief Waterbeheerplan nodig, zegt BMF-adjunct-directeur Misha Mouwen.

Tijdens de Commissie Watersysteembeheer van Waterschap Aa en Maas vroeg de BMF, mede namens de vele Brabanders die zich zorgen maken over de toekomst van de Brabantse natuur, aandacht voor het urgente probleem van verdroging.

Oplossingen

Uit recent gepubliceerd onderzoek van Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie, uitgevoerd door Deltares, blijkt dat de natuur in Brabant alleen al jaarlijks 60 miljoen kuub grondwater nodig heeft om te overleven. Deze uitkomsten zijn belangrijk in het gesprek over de aanpak van droogte en verdroging van de natuur.

Om het probleem op te lossen zijn generieke maatregelen en een gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk. Mouwen: “Deze maatregelen zijn niet eenvoudig, maar wel urgent. De natuur is van ons allemaal, laten we dus samen goed voor haar zorgen.”

DOWNLOAD SPREEKSTEKST

 

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!