Verharding Roovertsedijk eindelijk van de baan

mei 29, 2017

Verharding Roovertsedijk eindelijk van de baan

De plannen voor verharding van de Roovertsedijk tussen Hilvarenbeek en Poppel zorgden jarenlang voor veel onrust. Samen met andere organisaties maakte de BMF bezwaar en maar liefst 1160 mensen tekenden een petitie tegen de plannen. Afgelopen week diende de BMF nog een zienswijze in. Vrijwel gelijktijdig besloot het gemeentebestuur van Hilvarenbeek gelukkig definitief af te zien van de verharding.

De Roovert is een van de mooiste grensoverschrijdende natuurgebieden van Brabant en zeer geliefd bij wandelaars en fietsers. De plannen tot verharding leverden dan ook veel bezwaren op. Velen haalden enige tijd terug opgelucht adem bij het besluit om de Roovert de gemeentelijke monumentenstatus toe te kennen.

Toch bleek de soap rond de verharding van de Roovert nog niet voorbij. Tot ieders verbazing stuurde de omgevingsdienst onlangs namens de provincie een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ in het kader van de Wet natuurbescherming voor de asfaltering van de zandweg. Zo’n verklaring is een van de formele vereisten voor een vergunning voor de verharding. Deze ontwerp-verklaring was volgens de provincie een misverstand. Toch namen we als BMF geen risico en dienden er een zienswijze tegen in. Daarin geven wij aan dat de uitgevoerde toetsing zich ten onrechte beperkte tot de stikstofaspecten. Andere aspecten zoals geluid, licht, trilling en versnippering waren ten onrechte niet meegenomen. Ook de ruimtelijke, cultuurhistorische en verkeersaspecten waren niet meegewogen.

Door de ontwerp-verklaring leek de hele discussie over het al dan niet verharden weer helemaal opnieuw te beginnen. Blij verrast waren we dan ook door het bericht dat het gemeentebestuur van Hilvarenbeek de procedure voor de verharding stopzet. Een belangrijke rol hierbij speelt dat uit overleg met de provincie is gebleken dat die er alles aan zal doen om de verharding tegen te houden en zo nodig naar de rechter zal stappen.

De provincie zou zelfs inmiddels het standpunt innemen dat geen enkel zandpad in Brabant nog verhard mag worden, zo lezen we in de brief van het gemeentebestuur. Dit zou een belangrijke stap betekenen in onze strijd voor het behoud van Brabantse zandpaden.