Vanaf 2 maart | Verdiepende training Groenwachter (VOL)

Project | Thema: Natuur & Landschap

Verdiepende training Groenwachter (vanaf 2 maart | VOL)

Man loopt door het bos, met een verrekijker om zijn nek.

Vind je groen, bos en natuur in jouw omgeving belangrijk en wil je bijdragen aan een groene leefomgeving? Wil je meer leren over de beschermingsmogelijkheden van natuur, landschap en biodiversiteit? Dat doen onze deelnemers van de verdiepende training Groenwachter. Helaas zijn de inschrijvingen inmiddels gesloten! 

OP DE HOOGTE BLIJVEN | Resultaat | Programma | Praktisch

In twee maanden word je opgeleid tot specialist op het gebied van het beschermen van bomen, houtwallen en ander groen in jouw omgeving. Onder leiding van deskundigen van de Brabantse Milieufederatie en gastsprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om omgevingsvisies, omgevingsplannen, omgevingsvergunningen en ontheffingen te beoordelen op de effecten voor bomen en ander groen.

Zo draag je zelf bij aan behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en een gezonde leefomgeving voor Brabanders.

Resultaat: Wat levert de training Groenwachter op?

 • Kennis over beschermingsregels voor bomen en ander groen.
 • Handvatten en praktische voorbeelden om omgevingsvisies, omgevingsplannen, omgevingsvergunningen en ontheffingen te beoordelen en te interpreteren en het juiste bevoegd gezag hierop aan te spreken.
 • Handvatten om groen te realiseren in jouw gemeente.
 • Praktijkervaring (oefenen met een zelfgekozen project).
 • De mogelijkheid om je aan te sluiten bij een lokale groep of netwerk, je wordt onderdeel van een BMF-expertpool en houdt contact met andere Groenwachters.
 • Je zet je in voor een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk.
 • Officieel BMF-certificaat ‘Training Groenwachter’.

Kortom, jij weet na deze training beter hoe je bomen en ander groen kunt beschermen en kunt vormgeven in Brabant!

Programma

De training omvat 7 avonden en bestaat uit 3 verdiepende kennissessies en een praktijkopdracht die je samen met een aantal andere deelnemers uitwerkt. De eerste en laatste bijeenkomst is fysiek. Alle andere bijeenkomsten zijn digitaal.

Klik op de bijeenkomst voor meer informatie over datum, tijd en inhoud.

 • 1. Startbijeenkomst (02-03-2023)
  > Datum: Donderdag 2 maart 2023
  > Tijd: 19:30 – 21:00 uur (1,5 uur)
  > Locatie: Fysiek

  Tijdens deze avond krijg je uitleg over de opzet van de training en de praktijkopdracht. We vertellen over de regels van nu en straks voor houtopstanden vellen en beschermen binnen en buiten de bebouwde kom met behulp van een interactief stroomschema. We gaan ook in op de regels voor soortenbescherming en bomen.

  Natuurlijk is er ruim de tijd voor kennismaking, het maken van groepjes voor de praktijkopdracht en het stellen van vragen.

 • 2. Kennissessie 1 (16-03-2023)
  > Datum: Donderdag 16 maart 2023
  > Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online via Teams

  Deze avond staat in het teken van het bepalen van het bevoegd gezag bij het verlenen van een toestemming voor het vellen van houtopstanden en voor handhaving. Met veel lokale voorbeelden nemen we je mee in de wetgeving die hiervoor geldt.

  Joyce Verschoor beleidsmedewerker natuur en landschap en Hetty Gerringa juridisch beleidsmedewerker bij de Brabantse Milieufederatie, vertellen over hoe je weet wat er in jouw gemeente speelt op het gebied van het vellen van houtopstanden. Hoe weet je bij wie je moet aankloppen voor handhaving of het aanvechten van een vergunning of ontheffing?

 • 3. Bespreking praktijkopdracht (23-03-2023)
  > Datum: Donderdag 23 maart
  > Tijd: 19:30 – 20:30 uur (1 uur)
  > Locatie: Online via Teams

  Met de opgedane kennis van de eerste kennissessie op zak, ga je aan de slag met een actuele casus. Dit mag gaan over het kappen van bomen, het verharden van zandpaden, bouwen in het Natuurnetwerk Brabant of een ander project waar groen vernietigd of aangetast dreigt te worden.

 • 4. Kennissessie 2 (30-03-2023)
  > Datum: Donderdag 30 maart 2022
  > Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online via Teams

  Voor deze avond hebben we twee experts uitgenodigd. Een gastspreker gaat ons meer vertellen over de weigeringsgronden van ontheffingen en omgevingsvergunningen, jurisprudentie op het vlak van houtopstanden, zandpaden, Ecologische Verbindingszones (EVZ) en Natuurnetwerk Brabant (NNB). Deze persoon zal jullie wegwijs maken in de bevoegdheden van burgers hoe overtreders aan te spreken en een halt toe te roepen. En hoe je dit het beste kunt aanpakken. Met veel lokale voorbeelden nemen we je mee in de wetgeving die hiervoor geldt.

  Ook is er een gastspreker die op een andere manier opkomt voor groen in de leefomgeving.

 • 5. Kennissessie 3 (06-04-2023)
  > Datum: Donderdag 6 april 2022
  > Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online via Teams

  Deze avond staat in het teken van hoe je een omgevingsvisie, omgevingsplan, ontheffing of omgevingsvergunning moet beoordelen. Met als doel erachter te komen of de houtopstand, of andere functie die groen betreft, zoals zandpaden, Ecologische Verbindingszones (EVZ), Natuurnetwerk Brabant (NNB), in het ruimtelijk beleid beschermd is.

  Met veel lokale voorbeelden nemen we je mee in de wetgeving die hiervoor geldt.

 • 6. Praktijkopdracht (13-04-2023)
  > Datum: Donderdag 13 april 2022
  > Tijd: 19:30 – 20:30 uur (1 uur)
  > Locatie: Online via Teams

  Om te oefenen met de opgedane kennis van de vorige twee verdiepende kennissessies ga je aan de slag met deel twee van de praktijkopdracht. Samen met je groepje onderzoek je wie het bevoegd gezag is voor jouw casus, hoe de bescherming geregeld is in het gemeentelijk beleid, de Wet natuurbescherming, en wat je kan doen om de houtopstanden of het groen te beschermen.

  Tijdens dit uur is er ruimte om vragen te stellen en om van andere groepen te leren.

 • 7. Slotbijeenkomst (20-04-2023)
  > Datum: Donderdag 20 april 2022
  > Tijd: 19:30 – 21:00 uur (1,5 uur)
  > Locatie: Fysiek

  Tijdens deze laatste avond delen de groepjes de resultaten van hun praktijkopdracht met elkaar. We sluiten de training feestelijk af met de uitreiking van een ‘certificaat van deelname’.

De totale tijdsinvestering bedraagt ± 30 uur, waarvan ± 20 uur voor zelfstudie/praktijkopdracht.

Praktische informatie & inschrijven

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is bedoeld voor vrijwilligers van lokale natuur- en milieuorganisaties in Brabant. Ook voor andere rollen binnen groene organisaties waar groen, groenbeleid en omgevingsvergunningen voor het vellen van bomen belangrijk is, is deze training waardevol. We geven je kennis, ervaring en methodieken om zelf aan de slag te gaan.

Er mogen meerdere vrijwilligers per organisatie deelnemen aan deze training.

Voorbereiding

Na opgave ontvang je ongeveer een week voor de start van de training een programma en nadere informatie. De training volg je via Microsoft Teams. Mocht je niet bekend zijn met Teams, dan zorgen wij voor extra ondersteuning hierin.

Kosten training Groenwachter

De trainingen zijn GRATIS. Voor deze training geldt een annuleringsregeling. De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers met een maximum van 25 deelnemers.

 • 25 euro bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training
 • 50 euro bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training

Wil je meer weten?

Deze training is een initiatief van de Brabantse Milieufederatie. Mocht je interesse hebben, of je hebt nog vragen, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Profiel Joyce Verschoor

Joyce Verschoor

Natuur & Landschap

JE HOEFT NIETS TE MISSEN
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!