Watervervuiling

Watervervuiling

Schoon water is van levensbelang. Bescherming van goed grondwater is dan ook essentieel. Niet alleen vanwege het drinkwater, ook vanwege de zeldzame soorten die leven op plaatsen waar goed grondwater in de vorm van kwel of wijst naar boven komt.

Op enkele plaatsen in Brabant is drinkwaterwinning uit grondwater al onmogelijk geworden vanwege verontreinigingen. De waterkwaliteit is niet alleen van grote invloed op de gezondheid van de mens, de gezondheid van alle dieren en planten heeft te lijden onder water waarin bestrijdingsmiddelen, meststoffen of medicijnresten te vinden zijn. Deze schadelijke stoffen komen terecht in het oppervlaktewater, maar ook in het grondwater.

Uitspoeling van meststoffen is een belangrijk probleem in Brabant. Door de intensieve land- en tuinbouw belanden grote hoeveelheden meststoffen in de bodem, die vervolgens uitspoelen naar grond- en oppervlaktewater. Dit zorgt voor té voedselrijk water, waardoor er een eenzijdig waterleven ontstaat en minder variatie in planten en dieren die op natte gronden leven: minder biodiversiteit dus.

Ook uitspoeling van bestrijdingsmiddelen zorgt voor problemen. Uitgespoelde bestrijdingsmiddelen in het water doden het waterleven en daarmee de organismen die daarvan afhankelijk zijn. De Brabantse Milieufederatie werkt aan verschillende projecten die uitspoeling van bestrijdingsmiddelen moet tegengaan, zoals ‘Schoon Water voor Brabant’ en ‘Chemievrij beheer van sportvelden en golfbanen’.

Medicijnresten ten slotte zijn biologisch actieve stoffen die slecht te verwijderen zijn in waterzuiveringsinstallaties. Medicijnresten zijn niet alleen slecht voor de natuur maar ook voor de mens. Vooral via drinkwater dat uit rivieren gewonnen wordt krijgen wij medicijnresten binnen, maar ook waterorganismen hebben er last van. Hormonen uit de pil maken vissen tweeslachtig, antibioticaresten zorgen voor resistentie waardoor bepaalde ziektes slecht te behandelen worden.

De Brabantse Milieufederatie brengt het belang van schoon water in bij overleg op allerlei niveau en in waterbeheerplannen. Wij streven naar realisatie van de Europese Kaderrichtlijn Water-doelen. Samen met Brabant Water werken wij aan het project ‘Kansen en Kuilen’ dat drinkwatergebieden moet beschermen en dat de kwaliteit van het grondwater moet veiligstellen.

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water & Klimaat en adjunct-directeur