BMF in hoger beroep tegen windpark in Bladel

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

maart 5, 2020

Brabantse Milieufederatie in hoger beroep tegen windpark in Bladel

TILBURG – De Brabantse Milieufederatie (BMF) gaat samen met Stichting Groen Kempenland, Milieuwerkgroep Kempenland en Natuurmonumenten in hoger beroep tegen de komst van windpark De Pals in Bladel. De natuur- en milieuorganisaties willen voorkomen dat windturbines in zeer kwetsbare natuur worden toegestaan.

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor het windpark en daarmee verklaart ze zeer kwetsbare natuur vogelvrij voor projectontwikkelaars. De komst van het windpark kan alleen nog via de Raad van State worden gestopt.

Wind in NNB, een slecht idee!

De BMF is tegenstander van het bouwen van windturbines in beschermde natuurgebieden. In de plannen komen er vier turbines van maar liefst 240 meter hoog in het natuurgebied langs de snelweg A67. Twee van de vier beoogde turbines worden geplaatst in het wettelijk beschermde Natuur Netwerk Brabant (NNB), van een derde ligt de overdraai in het natuurgebied.

“Het is een slecht idee om windturbines in beschermde natuur te zetten,” zegt BMF-directeur Femke Dingemans. “Het natuurnetwerk is juist bedoeld voor de bescherming van de natuur. Het is een schaars netwerk van ongerepte natuur in Noord-Brabant. Natuur die al sterk onder druk staat door aantasting van stikstof, verdroging, fijnstof en geluidshinder. Het is kwalijk dat hier de bescherming van het NNB wordt omzeild door de betreffende bosgedeelten uit het natuurnetwerk te halen.”

Energietransitie met oog voor natuur

De snelweg A67 ligt als een dun lint dwars door een verder onaangetast natuurgebied. Aan beide kanten van deze weg liggen uitgestrekte natuurgebieden die nergens worden verstoord door hoge gebouwen of bouwwerken. De A67 wordt vanuit de omgeving volledig door bosgebied aan het zicht onttrokken. Dat is voorbij met het plaatsen van de windturbines.

De negatieve effecten van windturbines op natuur zijn per definitie het sterkst als deze in of direct rond natuur worden geplaatst. Hoge draaiende windturbines hebben negatieve gevolgen voor vogels, vleermuizen en andere dieren die in het gebied leven. De hoge turbines vormen bovendien een ernstige aantasting van het ongerepte natuurpanorama rond de Cartierheide.

De BMF is voorstander van een transitie naar duurzame energieopwekking. Ze pleit voor een inclusieve strategie, waarin de ambitieuze klimaatdoelstellingen worden gehaald én natuur- en landschapswaarden worden beschermd doordat energieprojecten zorgvuldig in het Brabantse landschap worden ingepast. Dingemans: “Windpark De Pals is een voorbeeld hoe het níet moet.”

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie is een stichting die is opgericht in 1972. Het doel is het realiseren en versnellen van de overgang naar een duurzaam Brabant. Dat doet de BMF samen met haar aangesloten groepen en andere belanghebbenden. De BMF overkoepelt ruim 100 aangesloten (vrijwilligers)groepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maakt deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.

Tags:

Neem contact op

Laatste nieuws

 • Nieuws
  18 juni 2024 Historische overwinning voor Europese natuur: natuurherstelwet aangenomen
 • Nieuws
  07 juni 2024 Half juni tussenuitspraak over kwetsbare Regte Heide en drinkwaterwinning
 • Nieuws
  30 mei 2024 4 juni | Hét groene verkiezingsdebat
 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds

Meer nieuws