Natuur- en milieuorganisaties opgelucht, Raad van State zet streep door windpark in Bladel

Nieuws | Thema: Persbericht

oktober 20, 2021

Natuur- en milieuorganisaties opgelucht, Raad van State zet streep door windpark in Bladel

Foto: ter illustratie.

Goed nieuws voor de Brabantse natuur, de Raad van State zet een streep door windpark De Pals in Bladel. De uitspraak is een overwinning voor de Brabantse Milieufederatie, Stichting Groen Kempenland, Milieuwerkgroep Kempenland en Natuurmonumenten.

De Raad van State heeft de drie vergunningen Wet natuurbescherming:
> Uitspraak 202004469/1/R2
> Uitspraak 202000282/1/R2

Omgevingsvergunning:

> Uitspraak 202001561/1/R2
van windpark De Pals langs de A67 in Bladel vernietigd. Hiermee komt er een eind aan de geplande bouw van vier windturbines in zeer kwetsbare natuur.

“We zijn als Brabantse Milieufederatie blij met de uitspraak van de Raad van State,” zegt BMF-directeur Femke Dingemans.

“Samen met Stichting Groen Kempenland, Milieuwerkgroep Kempenland en Natuurmonumenten hebben we ons vanaf het begin ingezet om te voorkomen dat er windturbines worden gebouwd in beschermde natuurgebieden, zoals helaas het geval is bij windpark De Pals in Bladel.”

Gelijk voor natuurorganisaties

Met de uitspraak stelt de hoogste bestuursrechter de natuurorganisaties in het gelijk. De provincie Noord-Brabant handelde in strijd met haar eigen regels door de begrenzing van het wettelijk beschermde Natuur Netwerk Brabant (NNB) aan te passen en de overdraaicirkel van de rotorbladen daarbij niet mee te tellen. Als de bouw van het windpark door zou gaan, dan zou 4,8 hectare grond deze waardevolle NNB-status verliezen en niet langer als zodanig worden beschermd. Die aanpassing voldoet volgens het hoogste rechtscollege niet aan de regels uit de provinciale Verordening Ruimte.

De Raad van State oordeelt ook dat de negatieve effecten op vogels en vleermuizen beter onderzocht had moeten worden, net als de cumulatieve effecten van andere windparken op vogel- en vleermuispopulaties. Zo staat er op slechts 1,2 km afstand het windpark Agro-Wind Reusel gepland. De gevolgen van dat windpark en andere projecten zijn ten onrechte niet betrokken bij de vergunningverlening van windpark De Pals.

Groene én duurzame energie

De natuur- en milieuorganisaties onderschrijven de klimaaturgentie en de noodzaak van een versnelde energietransitie. Maar ze vinden het een slecht idee om windturbines in beschermde natuur te plaatsen.

Femke Dingemans: “Om te kunnen spreken van een echt groene en duurzame energietransitie is het belangrijk om natuur- en milieubelangen volwaardig mee te nemen. We pleiten dan ook voor een inclusieve strategie, waarin de ambitieuze klimaatdoelstellingen worden gehaald én natuur- en landschapswaarden worden beschermd, doordat energieprojecten zorgvuldig in het Brabantse landschap worden ingepast.”

Het beschermde NNB hoort daar niet bij, volgens de natuurorganisaties. Dingemans: “Het natuurnetwerk is juist bedoeld voor de bescherming van de natuur. Het is een schaars netwerk van ongerepte natuur in Noord-Brabant. Natuur die al sterk onder druk staat door aantasting van stikstof, verdroging, fijnstof en geluidshinder.”

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur
 • Nieuws
  25 maart 2024 Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!