Nieuw bestuursmodel voor BMF, directeur wordt directeur-bestuurder

Nieuws | Thema: Algemeen

december 9, 2022

Nieuw bestuursmodel voor BMF, directeur wordt directeur-bestuurder

Fysieke kaart van Brabant met daarop houten kaartenhouders en kaarten met daarop de namen van bij de BMF aangesloten organisaties.
Kaart met bij de BMF aangesloten lokale natuur- en milieuorganisaties, foto: VRBLD photofilm/Angeline Swinkels;

De Brabantse Milieufederatie heeft sinds deze maand een nieuw bestuursmodel. Vanaf nu is er een Raad van Toezicht met een directeur-bestuurder.

Na een evaluatie van het bestuursmodel heeft het dagelijks bestuur van de BMF op 20 september 2022 besloten om deze te wijzigen. Er is gekozen voor een model dat beter past bij de aard van de BMF als organisatie en als federatie.

De belangrijkste statutenwijzigingen zijn:

 • Er komt een Vergadering van Aangesloten Organisaties, belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht;
 • Er komt een Raad van Toezicht bestaande uit een door de Vergadering van Aangesloten Organisaties te bepalen aantal van ten minste drie en (bij voorkeur) maximaal vijf natuurlijke personen;
 • De directeur wordt directeur-bestuurder.

In dit nieuwe model met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht is de relatie met de achterban beter geborgd. Ook is de positie van bestuurder en toezichthouder beter geregeld. Ook voldoet het nieuwe model in de praktijk aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die op 1 juli 2021 in werking is getreden. Dat in tegenstelling tot het model met een dagelijks bestuur en algemeen bestuur waarbij het dagelijks bestuur koos om ‘op afstand’ te besturen, wat in de nieuwe wet niet meer is toegestaan.

Statutenwijziging

Op 30 november 2022 zijn de nieuwe statuten bij de notaris gepasseerd. Per die datum zijn alle 12 huidige bestuursleden afgetreden, 5 keren er terug als toezichthouder in de Raad van Toezicht. Het gaat om:

 • Dhr. G. Endedijk (voorzitter);
 • Dhr. M.J.M. de Wolf;
 • Mevr. H.C.A. van de Pol;
 • Dhr. R. Litjens;
 • Dhr. A.H.L.M. Tiebosch.

Huidig directeur Femke Dingemans is met de wijziging benoemd tot directeur-bestuurder.

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!