Video | Natuur- en milieuorganisaties vragen om een proactieve rol van Brabant bij RES-en

Nieuws | Thema: Duurzame energie

september 11, 2020

Video | Natuur- en milieuorganisaties vragen om een proactieve rol van Brabant bij RES-en

DEN BOSCH – De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten zijn voorstander van een versnelde energietransitie. De natuur- en milieuorganisaties zien dit als een maatschappelijke opgave met impact op natuur en landschap, waarbij natuur- en milieubelangen dan ook volwaardig moeten worden meegenomen om te kunnen spreken van echte groene en duurzame energie.

BMF-directeur Femke Dingemans vroeg hier, mede namens Brabants Landschap en Natuurmonumenten, aandacht voor tijdens een themabijeenkomst van Provinciale Staten op vrijdag 11 september 2020.

DOWNLOAD SPREEKTEKST

“Nu de vier Concept-Regionale Energie Strategieën (RES-en) zijn gepubliceerd, kunnen we de tussenbalans opmaken. Ondanks veel inzet en oprechte intenties van betrokken bestuurders, ambtenaren, stakeholders en enkele betrokken burgers, moet er in aanloop naar de RES 1.0 nog veel werk worden verzet.

De Provincie lijkt zichzelf een ondergeschikte rol te hebben toebedeeld; maar om van de Brabantse RES-en een succes te maken, is een meer proactieve en sturende rol nodig.”

Natuurnetwerk Brabant

In de kern vragen de natuur- en milieuorganisaties tijdens de themabijeenkomst aandacht voor een zestal punten, waaronder het ontzien van het Natuurnetwerk Brabant in de plannen.

Dingemans: “Hou het Natuurnetwerk Brabant vrij van grootschalige energieopwekking, en zorg ervoor dat energievraag en -aanbod dicht bij elkaar liggen. Dus energieopwekking moet vooral in stedelijk en industrieel gebied plaatsvinden. Voorkom dat u ons Brabantse landschap onevenredig aantast en kwetsbare natuurgebieden opoffert voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie. Zet dus maximaal in op zon op dak, aan gevels en op parkeerplaatsen en ontzie het Natuurnetwerk.”

Aanbevelingen voor een succesvolle RES 1.0

Als Provincie kan, en moet zij wat de natuur- en milieuorganisaties betreft, meer doen om de Brabantse RES-en te laten slagen. In de longread “Op weg naar een succesvolle Brabantse RES 1.0” doen de organisaties meer aanbevelingen.

De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten blijven daarbij graag een constructieve bijdrage leveren, in het belang van de Brabantse energietransitie.

LEES ONZE LONGREAD

Neem contact op

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws