Studenten trekken het voedselbos in

Nieuws | Thema: Voedselbossen

maart 6, 2020

Studenten trekken het voedselbos in

Eerstejaarsstudenten van HAS Hogeschool uit Den Bosch trekken dit voorjaar het voedselbos in. Zij zullen onderzoek doen naar de bodem en vegetatie van de voedselbossen uit het Koepelplan voedselbossen.

Verschillende groepen HAS-studenten gaan tussentijdse metingen verrichten voor het meerjarig onderzoek dat het Koepelplan uitvoert naar voedselbossen. Het gaat om twee groepen studenten van de opleiding Toegepaste Biologie, een derde groep volgt de opleiding Milieukunde. “We zijn erg gemotiveerd om ons steentje bij te dragen aan de kennis over voedselbossen,” zegt milieukundestudent Janou Bonné. “We kijken ernaar uit de resultaten met geïnteresseerden te delen!”

Jarno Winkel is een van de studenten van de opleiding Toegepaste Biologie. “Voor de module ‘BioXperience’ hebben wij gekozen voor het onderzoek naar de bodem en vegetatie in de voedselbossen van het Koepelplan,” zegt Jarno. “Wij zullen de metingen herhalen die in de nulmeting zijn gemaakt. Daarnaast zullen wij ons extra verdiepen in verschillende biologische parameters die van belang zijn voor de gezondheid en successie van de voedselbossen.”

Onderzoek voedselbossen

Gedurende drie jaar zullen verschillende groepen studenten metingen verrichten. Het gaat zowel om kwantitatieve als kwalitatieve metingen. Daarnaast gaan eerste- en tweedejaars studenten het voedselbos in om veldonderzoek te doen. Na de onderzoeksperiode worden alle gegevens geanalyseerd en vergeleken. Dit wordt gedaan door vierdejaarsstudenten als afstudeerproject.

Om de kennis over voedselbossen te vergroten is het Koepelplan gestart met dit meerjarig onderzoek. Naast de vijf voedselbossen uit het Koepelplan zullen ook andere locaties worden onderzocht. De effecten van voedselbossen zijn beter te bepalen en te voorspelen als er meer data beschikbaar komt. Daarnaast is het delen van kennis tussen de verschillende percelen belangrijk voor de ontwikkeling van voedselbossen als geheel.

Koepelplan voedselbossen

Het Koepelplan voedselbossen is een maatschappelijk initiatief van Stichting Agroforestry Zuid Nederland, de Brabantse Milieufederatie en verschillende Brabantse organisaties en overheden. Het driejarig programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Deltaplan Hoge Zandgronden, de Provincie Noord-Brabant, Landbouw Innovatie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas en Stichting Voedselbosbouw Nederland.

Tags:

Neem contact op