Omgevingsverordening, juiste instrument voor bescherming natuur & landschap

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

december 7, 2021

Omgevingsverordening, juiste instrument voor bescherming natuur & landschap

Foto van Kris Roderburg, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 523.395

Provincie Noord-Brabant moet de nieuwe Omgevingsverordening gebruiken om de natuur in Brabant te beschermen. Die oproep doen Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Werkgroep Behoud De Peel en de Brabantse Milieufederatie in een gezamenlijke brief aan Provinciale Staten.

De Brabantse natuur- en milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de toestand van de natuur in Brabant. Ondanks alle inspanningen is er nog steeds een afname van biodiversiteit. Zo blijkt opnieuw uit recente rapporten, zoals het rapport ‘Toestand van de natuur in Brabant’ en de Evaluatie BrUG.

De rapporten benadrukken het belang van ingrijpende keuzes. BMF-directeur Femke Dingemans: “Een meer integrale aanpak door de provincie Noord-Brabant is nodig om het tij te keren. De nieuwe Omgevingsverordening is bij uitstek het instrument om natuur en landschap te beschermen.”

Grotere regierol vereist

De komst van een nieuwe Omgevingsverordening geeft de provincie mogelijkheden om natuur en landschap te versterken. Bij voorkeur in combinatie met de grote maatschappelijke vraagstukken waar de provincie ook voor staat, zoals klimaatadaptatie, landbouwtransitie, energietransitie en de woningbouwopgave.

“Langer wachten en doorgaan op de huidige weg is onverantwoord en gaat de samenleving veel geld kosten”, schrijven de natuur- en milieuorganisaties. “Wij roepen u [de Statenleden, red.] daarom op deze noodzakelijke grotere regierol van de provincie daadwerkelijk in de Omgevingsverordening te implementeren.”

Op dit moment wordt er door de provincie gewerkt aan de uitwerking van verschillende beleidskaders Denk daarbij aan Beleidskader Natuur, Beleidskader Landbouw en Voedsel, Beleidskader Gezondheid en het Regionaal water- en bodemprogramma 2022-2027. waar het onderwerp natuur en biodiversiteit onderdeel van uitmaakt. Dit vereist een goede afstemming van beleidskaders en een juiste kaderstelling in de Omgevingsverordening.

Aanbevelingen Omgevingsverordening

De natuur- en milieuorganisaties doen in de brief vijf aanbevelingen om de Omgevingsverordening natuurinclusief te maken.

 • Omgevingsverordening is het juiste instrument voor keuzes
 • Kom met een visie op bescherming van duisternis
 • Bescherm ook de niet-beschermde natuur
 • Geen windturbines in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)
 • Sta bouwen in beekdalen niet toe

DOWNLOAD BRIEF

Provinciale Staten van Noord-Brabant vergaderen op vrijdag 10 december over het onderwerp ‘Omgevingsverordening Noord-Brabant’.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!