Onderzoek | Zon kan meer het dak op

Nieuws | Thema: Duurzame energie

maart 2, 2021

Zon kan meer het dak op

Foto: Brabants Bodem, ZLTO

Om de energietransitie in Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP) vorm te geven, bieden daken van middelgrote agrarische bedrijven nog veel potentie. Dat blijkt uit onderzoek van de Brabantse Milieufederatie en ZLTO in opdracht van Brabants Bodem.

Aanleiding voor het onderzoek is de toename van zonneparken in Brabant. Deze parken nemen veel (agrarisch) land in beslag en zorgen voor een minder aantrekkelijk landschap. Daarom is onderzocht wat knelpunten en kansen zijn voor het extra benutten van agrarische daken voor de opwekking van zonne-energie. Om de nog beschikbare potentie optimaal te benutten is het advies om zon-op-dak actief te stimuleren boven zonnepanelen op land. Een gebiedsgerichte aanpak is nodig om hierin stappen te kunnen maken.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Brabants Bodem, een project in Van Gogh Nationaal Park. Brabants Bodem heeft tot doel een nieuw perspectief voor agrarische ondernemers te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van het nationale park.

Onderbelicht potentieel

Brabantse agrariërs kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Er zijn veel agrarische daken, onder andere van stallen, die geschikt zijn om zonne-energie op te wekken. Maar hoe zorgen we dat deze daken hiervoor ook optimaal worden gebruikt? Dat is de vraag waarmee de onderzoekers aan de slag gingen. “Uit het onderzoek naar zon op agrarische daken blijkt dat bij middelgrote agrarische bedrijven potentieel zonnedak onbenut blijft”, aldus Sandor Löwik, onderzoeker bij de Brabantse Milieufederatie (BMF). “Deze groep bedrijven blijft vooralsnog onderbelicht, doordat marktpartijen en de Regionale Energie Strategieën (RES) vooral aandacht hebben voor grote zonprojecten met een SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie). Ons onderzoek geeft oplossingen om juist middelgrote agrarische bedrijven beter te bedienen”.

Gebiedsgerichte aanpak als oplossing

Volgens de onderzoekers moeten RES en gemeenten actief zon-op-dak promoten en stimuleren boven zon-op-land. Daarvoor is een gebiedsgerichte aanpak nodig waarbij meerdere agrariërs en bedrijven samen kosten kunnen delen, bijvoorbeeld voor een gemeenschappelijke netaansluiting. “Dit wordt nu niet automatisch door de markt opgepakt en een coördinerende en faciliterende rol van de overheid is nodig om het verschil te maken”, aldus Ton van Korver van ZLTO en een van de onderzoekers. “Zo kunnen barrières voor zon-op-dak concreet door overheden worden aangepakt. Een zwakke dakconstructie is vrijwel nooit een onneembare barrière voor een zonnedak. Wel kunnen de hoge kosten van de netaansluiting een grotere belemmering zijn voor een sluitende business case”.

Over het onderzoek

De onderzoekers hebben een inventarisatie gemaakt van barrières en mogelijke oplossingen om zon-op-dak te versnellen. Hiervoor zijn ook interviews gehouden met een breed scala aan partijen die zich in Noord-Brabant bezighouden met zon-op-dak projecten in de agrarische sector. Van agrariërs tot financiële instellingen en van zonontwikkelaars tot maatschappelijke organisaties.

DOWNLOAD ONDERZOEKSRAPPORT

Over Brabants Bodem

Het onderzoek Zon op agrarische daken is uitgevoerd in opdracht van Brabants Bodem, dit is een van de projecten uit het Interbestuurlijke programma Vitaal Platteland van het ministerie van LNV. Brabants Bodem wil een nieuw economisch perspectief realiseren voor agrarische ondernemers in het Van Gogh Nationaal Park. In het project werken 11 partijen samen, waaronder ZLTO, Brabantse Milieufederatie, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Brabants Landschap.

Over Van Gogh Nationaal Park

In dit gebied, van Zundert tot ’s-Hertogenbosch en van Eindhoven tot De Loonse en Drunense Duinen, werken 50 partners samen aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving. Met prachtige natuur en vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Met groen tot in de steden en dorpen. Met hetzelfde lef en de verbeeldingskracht als Van Gogh wordt samen gebouwd aan het landschap van de toekomst.

Kijk voor meer informatie op www.vangoghnationaalpark.nl.

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Samen werken we aan een mooi en duurzaam Brabant!