Brabants Bodem

Brabants Bodem, duurzame landbouw in het Van Gogh Nationaal Park

Brabants Bodem is een van de projecten in het Van Gogh Nationaal Park. Het project ondersteunt agrariërs om vanuit een gezonde bedrijfsvoering voedsel voor een robuuste markt te produceren en een bijdrage te leveren aan biodiversiteit en landschap, passend bij het bedrijf en de uitstraling van het Van Gogh NP. 

Van Gogh Nationaal Park in oprichting (i.o.) is geen nieuw gebied, het is al eeuwenoud en bevat prachtige natuur- en cultuurlandschappen. Het is het gebied waardoor Vincent van Gogh werd geïnspireerd om zijn unieke schilderijen te maken. Het gebied kent geen harde grenzen en loopt door tot in de Brabantse steden Den Bosch, Helmond, Eindhoven, Tilburg en Breda.

Brabants Bodem

De Brabantse Milieufederatie is betrokken bij Brabants Bodem. Het is een van de vele projecten in het gebied van Van Gogh NP i.o. en richt zich op de agrarische sector. Het project gaat over het verbinden van boeren en de natuur en landschapskwaliteiten in het gebied. Hoe zorgen we voor een duurzame landbouw, met een vitale bodem, gesloten kringlopen en een goed inkomen voor de agrarisch ondernemer? Brabants Bodem geeft mede invulling aan een nieuw perspectief voor boeren in het nationale park.

Het is een flinke uitdaging om van de huidige situatie naar de gewenste toekomst voor het Van Gogh NP i.o. te komen. Een gezond, leefbaar en vitaal gebied kunnen we alleen realiseren als de landbouwproductie in evenwicht is met de omgeving en de duurzaamheid is geborgd omdat toekomstige generaties graag agrarisch ondernemer willen worden.

Biodiversiteitsmonitor

Brabants Bodem verenigt allerlei Brabantse partijen om samen te werken aan een transitie van de agrarische sector die de natuur en landschapskwaliteit van het Van Gogh NP i.o. versterkt. Voor een succesvolle aanpak is een aantal acties noodzakelijk, een van die praktijkprojecten is de biodiversiteitsmonitor.

De biodiversiteitsmonitor bestaat uit een scan waarmee melkveehouders hun prestaties op het gebied van biodiversiteit beoordelen en verbeteren. De inspanning van de agrarisch ondernemer wordt omgezet in een financiële beloning. Met deze praktijkscan verbeteren melkveehouders hun bedrijfsvoering ten bate van de biodiversiteit, waterkwaliteit, een vitale bodem en landschap.

Voor succes is het belangrijk dat zoveel mogelijk agrariërs de biodiversiteitsmonitor gebruiken. De ambitie is om binnen drie jaar door te groeien naar 600 ondernemers die hun biodiversiteitsscore monitoren.

Neem contact op

Profiel Joep van Overbeek

Joep van Overbeek

Transitieadviseur Landbouw & Circulaire Economie

Onze andere projecten

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!