Zonneprojecten

Zonneprojecten

Om de energietransitie en de ambitieuze doelen uit het Klimaatakkoord te halen, wordt er – ook in Brabant – veel ingezet op zonne-energie. Zonnepanelen op daken, op industrieterreinen, maar ook steeds vaker in het buitengebied. Deze groeiende ontwikkeling van zonne-energie en zonneprojecten roept vragen op.

Hoe halen we onze doelen? Welke locaties zijn geschikt voor zonnepanelen? Hoe gaan we zo efficiënt mogelijk om met onze (schaarse) ruimte? Hoe zorgen we ervoor dat duurzame energie niet ten koste gaat van natuurbelangen? De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) hebben een aantal handreikingen ontwikkeld om overheden te helpen bij de afweging van dit soort vragen.

Ieder zonneproject is maatwerk. De BMF geeft overheden advies met betrekking tot locatiekeuzen, natuurbelangen, landschappelijke inpassing en participatie van omwonenden.

Tags:

Neem contact op

Onze andere energieprojecten