BMF beoordeelt Brabantse regionale energiestrategieën

Brabantse Milieufederatie beoordeelt Brabantse regionale energiestrategieën

De Brabantse Milieufederatie wil samen met de Brabantse regio’s werken aan een succesvolle energietransitie. Voor de provincie Noord-Brabant heeft de BMF de verschillende regionale energiestrategieën (RES 1.0) beoordeeld.

De beoordeling is gebaseerd op de gemeenschappelijke visie van de BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, en ook op basis van een consultatie van ruim 100 Brabanders tijdens verschillende bijeenkomsten. Kortom, het is een breed gedragen beoordeling van inwoners en natuur- en milieuorganisaties in Brabant.

Beoordeling op 12 punten

De BMF beoordeelt de verschillende regionale energiestrategieën op 12 punten verdeelt over drie categorieën. De drie belangrijkste thema’s en vragen die horen bij de verschillende categorieën zijn:

  • Energie-opgave
    Is de ambitie voor duurzame elektriciteit en opwek van warmte hoog genoeg? Wordt er voldoende gedaan aan energiebesparing? Wordt in de mix voldoende ingezet op zonne-energie op daken?
  • Zorgvuldig ruimtegebruik
    Worden locaties voor wind- en zonne-energie in het buitengebied zorgvuldig gekozen? Wordt voldoende rekening gehouden met waardevolle natuur- en cultuurhistorische landschappen?
  • Maatschappelijk draagvlak
    Worden inwoners voldoende betrokken bij de RES? Worden lusten en lasten van de energietransitie eerlijk verdeeld? Worden de afspraken van de RES goed geborgd in beleid?

Van plannen maken naar uitvoering

De verschillende RES-regio’s moeten de plannen vóór 1 juli 2021 indienen bij het Rijk, die deze plannen daarna beoordeelt. Verder gaan gemeenten aan de slag om de RES 1.0 te vertalen naar lokaal beleid en energieprojecten. Uiterlijk in 2025 moeten alle vergunningen voor de energieplannen uit de RES 1.0 zijn verleend.

Neem contact op

Profiel Femke Dingemans

Femke Dingemans

Directeur-bestuurder

JE HOEFT NIETS TE MISSEN Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!