Infographic | REKS 1.0 Hart van Brabant krijgt rapportcijfer ruim voldoende

Nieuws | Thema: Duurzame energie

april 7, 2021

REKS 1.0 Hart van Brabant krijgt rapportcijfer ruim voldoende

De Brabantse Milieufederatie wil samen met de Brabantse regio’s werken aan een succesvolle energietransitie. Voor de regio Hart van Brabant heeft de BMF de regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) 1.0 beoordeeld met een 8.

De REKS 1.0 van Hart van Brabant is gereed en openbaar gemaakt. De BMF heeft deze 1.0 versie de afgelopen periode beoordeeld en om gemeenten te adviseren heeft de natuur- en milieuorganisatie een brief gestuurd aan alle gemeenteraden van Hart van Brabant.

Ruime voldoende

De Brabantse Milieufederatie geeft de REKS 1.0 van Hart van Brabant een ruime voldoende, namelijk een 8. Het cijfer is hoger dan het cijfer 7 voor de Concept REKS, waarbij we al aangaven dat deze regio op de goede weg was. De verbeteringen zijn vooral te vinden in het streven naar energiebesparing, de inzet voor zon-op-dak, het beperken van zon-op-land en het regionale afwegingskader voor zonneweides.

Er blijven ook nog aandachtspunten voor de uitwerking van de REKS naar gemeentelijke plannen. De Brabantse Milieufederatie vindt dat er direct werk gemaakt moet worden van het isoleren van woningen. Daarnaast moeten kwetsbare natuurgebieden en landschappen beschermd worden, bijvoorbeeld door een minimale afstand van 500 meter tussen windturbines en het Natuurnetwerk Brabant. De plannen voor windbossen in de zuidelijke gemeenten moeten zorgvuldig uitgewerkt en mogelijk heroverwogen worden.

Tekst gaat verder na de infographic.

Legenda
Groen: Redelijk tot zeer tevreden
Geel: Er is verbetering mogelijk
Rood: Onvoldoende

Beweeg met de muis over de onderwerpen en ontdek waarom er is gekozen voor een bepaalde kleur. Daarnaast geven we aan wat zeker behouden moet worden, maar ook de belangrijkste punten om aan te werken ná de RES 1.0.

Beoordeling op 12 punten

De Brabantse Milieufederatie is betrokken bij de Regionale Energiestrategieën in Brabant. Daarbij komt ze op voor de belangen van natuur, landschap en milieu. Daarnaast heeft de BMF oog voor burgerparticipatie en energiecoöperaties.

De BMF beoordeelt de verschillende strategieën op 12 punten verdeelt over drie categorieën. De drie belangrijkste thema’s en vragen die horen bij de verschillende categorieën zijn:

  • Energie-opgave
    Is de ambitie voor duurzame elektriciteit en opwek van warmte hoog genoeg? Wordt er voldoende gedaan aan energiebesparing? Wordt in de mix voldoende ingezet op zonne-energie op daken?
  • Zorgvuldig ruimtegebruik
    Worden locaties voor wind- en zonne-energie in het buitengebied zorgvuldig gekozen? Wordt voldoende rekening gehouden met waardevolle natuur- en cultuurhistorische landschappen?
  • Maatschappelijk draagvlak
    Worden inwoners voldoende betrokken bij de RES? Worden lusten en lasten van de energietransitie eerlijk verdeeld? Worden de afspraken van de RES goed geborgd in beleid?

De beoordeling is gebaseerd op de gemeenschappelijke visie van de BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, en ook op basis van een consultatie van ruim 100 Brabanders tijdens verschillende bijeenkomsten. Kortom, het is een breed gedragen beoordeling van inwoners en natuur- en milieuorganisaties in Brabant.

Van plannen maken naar uitvoering

De verschillende RES-regio’s moeten de plannen vóór 1 juli 2021 indienen bij het Rijk, die deze plannen daarna beoordeelt. Verder gaan gemeenten aan de slag om de RES 1.0 te vertalen naar lokaal beleid en energieprojecten. Uiterlijk in 2025 moeten alle vergunningen voor de energieplannen uit de RES 1.0 zijn verleend.