Infographic | RES 1.0 Noordoost Brabant haalt doelen niet, potentie is er wel

Nieuws | Thema: Duurzame energie

mei 12, 2021

RES 1.0 Noordoost Brabant haalt doelen niet, potentie is er wel

De Brabantse Milieufederatie wil samen met de Brabantse regio’s werken aan een succesvolle energietransitie. Voor de regio Noordoost Brabant heeft de BMF de regionale energiestrategie (RES) 1.0 beoordeeld met een 4. Dat is een duidelijke onvoldoende, maar de potentie om er een voldoende van te maken is wél aanwezig.

De RES 1.0 van Noordoost Brabant is gereed en openbaar gemaakt. De BMF heeft deze 1.0 versie de afgelopen periode beoordeeld en om gemeenten te adviseren heeft de natuur- en milieuorganisatie een brief gestuurd aan alle gemeenteraden van Noordoost-Brabant.

Gemiste kans

De Brabantse Milieufederatie geeft de RES 1.0 van Noordoost Brabant met een 4 een lager cijfer dan de 6- voor de Concept RES.

Daar waar de BMF bij de beoordeling van de Concept RES nog goede uitgangspunten en mogelijkheden zag om door te groeien naar een voldoende, blijkt dit helaas geen werkelijkheid te zijn geworden. Deze regio is er namelijk niet in geslaagd om regionale bindende afspraken te maken voor de energietransitie, terwijl dat juist de doelstelling is van de RES zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken. De handreikingen die bij deze RES horen zijn zeer zinvol en bruikbaar, maar mogen door gemeenten vrijblijvend gebruikt worden, terwijl dit juist uitstekende onderleggers zijn voor regionale bindende afspraken! Kortom, een gemiste kans!

Potentie voor een voldoende

Met die handreikingen (met name bijlagen 4, 4a en 5 van de RES 1.0) heeft deze RES zeker de potentie om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord te voldoen. Gemeenteraden moeten dan wel de handreikingen vaststellen als eigen lokaal beleid, en de verantwoording over de keuze van locaties voor zon- en windprojecten dient op een transparante en openbare manier plaats te vinden.

Tekst gaat verder na de infographic.

Beweeg met de muis over de onderwerpen en ontdek waarom er is gekozen voor een bepaalde kleur. Daarnaast geven we aan wat zeker behouden moet worden, maar ook de belangrijkste punten om aan te werken ná de RES 1.0.
Legenda
Groen: Redelijk tot zeer tevreden
Geel: Er is verbetering mogelijk
Rood: Onvoldoende

Beoordeling op 12 punten

De BMF beoordeelt de verschillende concept strategieën op 12 punten verdeelt over drie categorieën. De drie belangrijkste thema’s en vragen die horen bij de verschillende categorieën zijn:

  • Energie-opgave
    Is de ambitie voor duurzame elektriciteit en opwek van warmte hoog genoeg? Wordt er voldoende gedaan aan energiebesparing? Wordt in de mix voldoende ingezet op zonne-energie op daken?
  • Zorgvuldig ruimtegebruik
    Worden locaties voor wind- en zonne-energie in het buitengebied zorgvuldig gekozen? Wordt voldoende rekening gehouden met waardevolle natuur- en cultuurhistorische landschappen?
  • Maatschappelijk draagvlak
    Worden inwoners voldoende betrokken bij de RES? Worden lusten en lasten van de energietransitie eerlijk verdeeld? Worden de afspraken van de RES goed geborgd in beleid?

De beoordeling is gebaseerd op de gemeenschappelijke visie van de BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, en ook op basis van een consultatie van ruim 100 Brabanders tijdens verschillende bijeenkomsten. Kortom, het is een breed gedragen beoordeling van inwoners en natuur- en milieuorganisaties in Brabant.

Van plannen maken naar uitvoering

De verschillende RES-regio’s moeten de plannen vóór 1 juli 2021 indienen bij het Rijk, die deze plannen daarna beoordeelt. Verder gaan gemeenten aan de slag om de RES 1.0 te vertalen naar lokaal beleid en energieprojecten. Uiterlijk in 2025 moeten alle vergunningen voor de energieplannen uit de RES 1.0 zijn verleend.

Neem contact op

Profiel Sandor Löwik

Sandor Löwik

Duurzame energie en circulaire economie