Klimaatadaptatie: 3 x Ondergronds water infiltreren met grind of een krat

Blog | Thema: Water & Klimaat

februari 17, 2021

3 x Ondergronds water infiltreren met grind of een krat

Wanneer er niet veel ruimte in je tuin is om water te bergen, kan een infiltratiehulp ideaal zijn. Een infiltratiehulp is een holle ruimte onder de grond die aangesloten is op de regenpijp. Daardoor is er bovengronds ruimte om andere dingen te doen, denk aan een oprit of terras.

Het regenwater dat op je dak valt stroomt naar de infiltratiehulp toe en krijgt de tijd om in de bodem te infiltreren. Het grondwater wordt dan aangevuld en het riool ontlast. Lees hier onder meer over verschillende soorten infiltratiemiddelen.

1. Grindkuil, -koffer of -put

Hiervoor wordt een kuil gegraven en bedekt met een kunststof vliesdoek (geotextiel). Vervolgens wordt het gat gevuld met grind, lavasteen of kleikorrels. Het doek zorgt ervoor dat de stenen niet dichtslibben met zand. Een zandvang is nodig om te voorkomen dat de aanvoer naar de kuil verstopt raakt. Het onderhoud bestaat uit het legen van de zandvang.

●●○○ Moeilijkheid
●●○○ Impact
●○○○ Kosten
●○○○ Onderhoud

Voordeel: een relatief goedkope maatregel met tweedehands vulmateriaal. Daarnaast ook multifunctioneel doordat het onder het terras gelegd kan worden.

2. Infiltratiekratten of -platen

De infiltratiekrat is een holle krat of plaat die door het ontwerp veel water kan bergen. De losse platen en kratten kunnen naar wens worden gekoppeld en zijn op die manier passend te maken. Het onderhoud bestaat uit het legen van de zandvang. Op de website van Waterklaar.nl vind je meer informatie over de voordelen en aanleg van infiltratiekratten.

●●●○ Moeilijkheid
●●○○ Impact
●●○○ Kosten
●○○○ Onderhoud

Voordeel: multifunctioneel doordat de kratten gelegd kunnen worden onder het terras, oprit, border of grasveld. De kratten/platen zijn stevig en daardoor is er minder kans op verzakking.

3. Verticale infiltratie

Verticale infiltratie bestaat uit een 5 meter diepe infiltratiebuis met kleine gaatjes. Het regenwater loopt via een zand- en vuilvangput naar deze infiltratiebuis waarna het in de bodem kan wegzakken. Het onderhoud bestaat uit het legen van de vangputten. Bekijk de handleiding ‘Infiltreren via verticale infiltratie’ voor meer informatie over de aanleg van een infiltratiebuis.

●●●● Moeilijkheid
●●○○ Impact
●●●○ Kosten
●○○○ Onderhoud

Voordeel: laat het regenwater sneller wegzakken naar diepere grondwaterlagen dan een krat of koffer.

Belangrijke tips

  • Deze maatregel vraagt extra aandacht als de bovenlaag van je bodem uit klei of leem bestaat omdat deze grondsoort moeilijker water doorlaat. Doe de emmertest om de doorlatendheid van je bodem te bepalen.
  • Op deze site kun je voorbeelden van infiltratiekratten en platen vinden.

Informatiepunt Klimaatadaptatie

Iedereen kan bijdragen aan een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Bekijk al onze blogs en ontdek alle mogelijkheden.

DOE MET ONS MEE
Samen werken we aan een mooi en duurzaam Brabant!