Wat is klimaatadaptatie en waarom is het nodig?

Blog | Thema: Water & Klimaat

februari 16, 2021

Wat is klimaatadaptatie en waarom is het nodig?

Foto van de binnenstad van Den Bosch met veel stenen.
Groen stukje in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, foto: Liam Read via Unsplash

Klimaatopwarming zorgt voor vervelende situaties, want hierdoor nemen de extremen in het weer toe. Van extreme droogte tot wateroverlast. Klimaatadaptatie zorgt dat onze wijken, dorpen en steden zijn voorbereid op het veranderende klimaat.

Het is de laatste jaren wel duidelijk geworden dat we te maken hebben met klimaatverandering. Zo was Tilburg op 10 juli 2018 de warmste stad van Europa. En tegelijkertijd zijn er ook steeds vaker hevige regenbuien die kunnen leiden tot wateroverlast. Ontdek hoe klimaatadaptatie ons kan helpen en waarom het nodig is.

Wateroverlast

Steden bestaan tegenwoordig uit grote delen verhard oppervlak, denk daarbij aan stoepen, parkeerplaatsen en gebouwen. Water kan hierdoor niet in de bodem zakken, maar de verharding leidt het regenwater zo naar het riool.

Wateroverlast ontstaat wanneer er veel regen in één keer valt. Er is dan een piek van neerslag en al dat water moet ergens heen. Vaak wordt het regenwater via goten en daken afgevoerd naar het riool. De hoeveelheid regen die tijdens zo’n hevige bui valt, is dan vaak te veel voor het riool om allemaal af te voeren. Hierdoor raakt de riolering overbelast en kan het voorkomen dat straten blank komen te staan.

Plassen water die blijven staan op straat kunnen voor natte voeten zorgen, foto: Jean-Daniel Francoeur via Pexels

Regenwater dat in een park of natuurgebied valt, kan wel in de bodem wegzakken (infiltreren). Dat water kan vervolgens langzaam naar het grondwater sijpelen en zo worden gebruikt voor de natuur of als drinkwater. Drinkwater in Brabant wordt namelijk gehaald uit grondwater dat erg diep in de grond zit en wordt gedeeltelijk onttrokken aan natuurgebieden.

Watertekort

Naast wateroverlast kan klimaatverandering ook voor langere periodes van droogte zorgen. Doordat Nederland is ingericht om zo snel mogelijk water af te voeren, is er in warme periodes juist eerder een tekort aan water. Wanneer het in deze warme periodes regent, krijgt maar een klein deel van het regenwater de kans om te infiltreren in de bodem.

Het grootste deel van onze neerslag stroomt via het riool richting de Noordzee. Dat is zonde omdat het water dat overblijft, razendsnel wegzakt in de zandige Brabantse bodem. In een groot deel van Brabant is watertekort daarom een probleem.

Vergroenen van de leefomgeving

Het liefst worden de oorzaken van klimaatverandering natuurlijk aangepakt door bijvoorbeeld duurzame energie op te wekken en andere vormen van uitstoot te verminderen. Het klimaat is echter al aan het veranderen. Het is daarom van belang dat Brabant ook voorbereid is op de gevolgen hiervan. Dat is klimaatadaptatie.

Een onderdeel van klimaatadaptatie is het vergroenen van de leefomgeving. Bomen en planten zorgen met hun schaduw voor verkoeling in warme periodes en droge periodes, en in natte periodes draagt het bij aan de opvang en infiltratie van water. Minder bestrating en meer groen ontlasten het riool en vullen het grondwater aan.

Informatiepunt Klimaatadaptatie

Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Ontdek wat je zelf kan doen en hoe de gemeente je kan helpen.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

JE HOEFT NIETS TE MISSEN Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!