Samenwerking tussen Participatiecoalitie en Rijksoverheid wordt voortgezet

Nieuws | Thema: Duurzame energie

september 23, 2021

Samenwerking tussen Participatiecoalitie en Rijksoverheid wordt voortgezet

De Participatiecoalitie verlengt de samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Dat is afgelopen week bekend gemaakt tijdens Prinsjesdag.

Met de verlenging kan De Participatiecoalitie in ieder geval ook in 2022 verder werken aan het actief betrekken van bewoners bij het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. Met als doel: een maatschappelijk gedragen en natuurinclusieve energietransitie.

Erkenning voor betrokkenheid

“Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners,” zegt Gijs Termeer van HIER.

“Gelukkig zien steeds meer gemeenten dit ook. Zo zijn er inmiddels meer dan 80 bewonersinitiatieven en gemeenten die hebben besloten gezamenlijk voor aardgasvrij in de wijk te gaan. En ook in de RES-plannen zien we een steeds prominentere plek voor burgers. Tegelijkertijd hebben we nog een lange weg te gaan en is versnelling noodzakelijk. We zijn dan ook enorm blij dat we ons als coalitie ook na 2021 hard mogen maken voor bewoners en hun bewonersinitiatieven in de energietransitie.”

Uitbreiden lokale samenwerkingen

In het werk van de Participatiecoalitie komt nog meer de nadruk te liggen op het aanspreken van de zogenaamde middengroep. Dat zijn mensen voor wie energie en klimaat niet de eerste prioriteit is, maar die wel een sleutelrol vervullen voor een succesvolle transitie.

Waar de Participatiecoalitie in de afgelopen jaren vooral bewonersinitiatieven ondersteunde bij het opzetten van een professionele samenwerking de gemeente, zal de focus in 2022 ook komen te liggen op het verder vormgeven en uitbreiden van deze lokale samenwerkingen.

Maatschappelijk gedragen én natuurinclusief

De nieuwe fase van de regionale energiestrategie (RES) vraagt ook een vernieuwde rol van de coalitie. Een rol met nog meer aandacht voor een goede inpassing van duurzame energie in natuur en landschap. En een nog bredere betrokkenheid van bewoners en bewonerscollectieven bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten.

Met deze nieuwe plannen en activiteiten worden bewoners en hun collectieven nog beter ondersteund met kennis, training, begeleiding en nieuwe methodieken om samen te werken aan een echt duurzame energietransitie: maatschappelijk gedragen én natuurinclusief.

Over de Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie is een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties: de Natuur en Milieufederaties (waaronder de Brabantse Milieufederatie), HIER, LSA Bewoners, Energie Samen en Stichting Buurkracht. De coalitie is in 2018 ontstaan en voortgekomen uit de Klimaattafels.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl