Netwerk Goed Boeren

Netwerk Goed Boeren

Het landbouwbeleid moet anders. Veel boeren en telers zien ook in dat een omslag noodzakelijk is. Zij denken dan ook na over een natuur- en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met deze boeren werkt de Brabantse Milieufederatie samen in het Netwerk Goed Boeren.

Vernieuwende boeren. Boeren die op zoek zijn naar alternatieven voor het huidige landbouwsysteem. Boeren die een bedrijf willen dat verbonden is met het land, de omgeving en met de maatschappij. Dat zijn de boeren die meedoen. Het Netwerk Goed Boeren is een ontmoetingsplaats voor deze boeren en een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen in de landbouwsector. In het netwerk doen landbouwbedrijven uit allerlei sectoren mee.

Innoverende boeren

Het netwerk bestaat uit 10 innoverende bedrijven in de agrarische sector. Samen werken ze aan vernieuwing en verduurzaming van de sector. Dit doen zij door stappen te zetten in hun eigen bedrijf en door collega-boeren te ondersteunen die een omslag willen maken in hun bedrijfsvoering. Daarnaast adviseert het Netwerk Goed Boeren overheden over de hoognodige vernieuwing van de sector. Zo draagt het netwerk bij aan de gewenste transitie richting een maatschappelijk verantwoorde en duurzame agrarische sector.

De boeren in het netwerk werken op uiteenlopende manieren aan de vernieuwing van de sector, onder andere door het sluiten van kringlopen en goed bodembeheer. Daarnaast zijn er boeren in het netwerk die veel ervaring hebben met het vermarkten van hun eigen producten, het zoeken van nieuwe relaties met burgers en nieuwe vormen van financiering. Laat je inspireren door wat er allemaal mogelijk is.

Onze kracht

De Brabantse Milieufederatie coördineert het Netwerk Goed Boeren. Wij faciliteren en ondersteunen het netwerk en leggen contacten. Het netwerk houdt zich bezig met innovaties op het gebied van kringlopen en grondgebruik. Daarnaast is er aandacht voor sociale innovatie, zoals de de relatie tussen landbouw en maatschappij, tussen producent en consument. Juist op dit gebied ligt ook onze kracht.

Ben je geïnteresseerd in de vernieuwing van de agrarische sector? Ben je benieuwd naar wat er allemaal al mogelijk is? Kijk op de site van het Netwerk Goed Boeren.

Tags:

Neem contact op

Onze andere landbouwprojecten