Netwerk Goed Boeren

Netwerk Goed Boeren, van en voor boeren

Het landbouwbeleid moet anders. Veel boeren en telers zien ook in dat een omslag noodzakelijk is. Zij denken na over een natuur- en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met deze boeren werkt de Brabantse Milieufederatie samen in het Netwerk Goed Boeren.

Vernieuwende boeren. Boeren die op zoek zijn naar alternatieven voor het huidige landbouwsysteem. Agrarische ondernemers die een bedrijf willen dat verbonden is met het land, de omgeving en met de maatschappij. Dat zijn de boeren die meedoen. Het Netwerk Goed Boeren is een ontmoetingsplaats voor deze boeren en een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen in de landbouwsector.

Innoverende boeren

Het netwerk bestaat uit boeren uit allerlei sectoren die actief werken aan een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw. Samen werken ze aan vernieuwing en verduurzaming van de landbouwsector in Noord-Brabant. Dit doen zij door stappen te zetten in hun eigen bedrijf en door collega-boeren te ondersteunen die een omslag willen maken in hun bedrijfsvoering. De boeren in het netwerk werken op uiteenlopende manieren aan de vernieuwing van de sector, onder andere door het sluiten van kringlopen en goed bodembeheer.

Om duurzame landbouw te laten slagen organiseert het netwerk bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken voor agrarische ondernemers die met natuurinclusieve landbouw aan de slag zijn of willen. Hierbij staat verspreiding en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen centraal. Zo zijn er boeren in het netwerk die veel ervaring hebben met het vermarkten van hun eigen producten, het zoeken van nieuwe relaties met consumenten en nieuwe vormen van financiering.

Bij het netwerk kunnen gelijkgestemden elkaar ontmoeten, steunen en inspireren. Het draagt daarmee zowel bij aan de kenniskant van de landbouwtransitie, als ook de sociale kant. Laat je inspireren door wat er allemaal mogelijk is.

Onze kracht

Het netwerk houdt zich bezig met innovaties op het gebied van kringlopen en grondgebruik. Er is ook aandacht voor sociale innovatie, zoals de relatie tussen landbouw en maatschappij, tussen producent en consument. Daarnaast adviseert het netwerk overheden en beleidsmakers over de hoognodige vernieuwing van de sector en draagt het netwerk bij aan de gewenste transitie richting een maatschappelijk verantwoorde en duurzame agrarische sector.

Het netwerk is in 2015 opgericht door de Brabantse Milieufederatie, met steun van FoodUp Brabant van de provincie Noord-Brabant. Het Netwerk Goed Boeren wordt financieel ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Meer weten

Ben je geïnteresseerd in de vernieuwing van de agrarische sector? Ben je benieuwd naar wat er allemaal al mogelijk is? Kijk op de site van het Netwerk Goed Boeren. Of neem contact met ons op.

Neem contact op

Profiel Joep van Overbeek

Joep van Overbeek

Transitieadviseur Landbouw & Circulaire Economie

Onze andere projecten

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!