Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve en grondgebonden landbouw heeft de toekomst. Het is een benadering waarbij de natuur centraal staat en gaat over agrarische ondernemers die ernaar streven in de gehele bedrijfsvoering zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur, biodiversiteit en landschap.

De Brabantse Milieufederatie vindt dat landbouw zoveel mogelijk in evenwicht moet zijn met de omgeving. Daarnaast moet er zoveel mogelijk worden gewerkt met natuurlijke principes. Door de omvang van de veehouderij heeft de landbouw een te grote impact op onze natuur, gezondheid en leefomgeving.

Integrale aanpak noodzakelijk

Brabant kent op dit moment de grootste veedichtheid van Nederland. Zo draagt het bij aan mestoverschotten en de daarmee samenhangende problemen als aantasting van natuur, landschap, gezondheid, lucht-, en waterkwaliteit. Ook blijkt uit BMF-onderzoek dat mestfabrieken flinke overlast kunnen veroorzaken.

DOWNLOAD FACTSHEET

Om een duurzaam landbouwsysteem te bereiken is een veelomvattende en integrale aanpak nodig. De BMF zet zich in voor gesloten kringlopen en het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving. De krimp van de veestapel is daarbij een belangrijke oplossing. Zo werken we aan een gezonde en natuurvriendelijke voedselproductie waarbij een gezonde bodem, biodiversiteit, leefomgeving, water- en luchtkwaliteit, het vastleggen van CO2 en het verbeteren van dierenwelzijn en landschap worden omarmd.

Samenwerken met de natuur

Natuurinclusieve landbouw kan ons helpen om een duurzaam landbouwsysteem te creëren. Bij natuurinclusieve landbouw draait het om samenwerken met de natuur (onder andere natuurlijke plaag- en ziektebestrijding en -preventie in plaats van chemie) en het bevorderen van de biodiversiteit op het eigen land. Met grondgebonden bedoelen we (bij veehouderij) dat er voldoende grond onder het bedrijf zit voor de mest en het voer voor een lokale kringloop. En dat lokaal en in de directe omgeving van de bedrijven.

Door te produceren met oog voor kwaliteit van het product én omgeving ontstaat er een toekomstbestendig verdienmodel. Duurzame boeren van het Netwerk Goed Boeren laten zien dat het kan.

Natuurinclusieve boeren onderscheiden zich door te luisteren naar hun buren en ze vragen hun omgeving wat ze echt willen. Daarbij geven ze ook eerlijk aan dat ze alleen kunnen leveren als ze daar een goede prijs voor krijgen.

De koplopers: biologische bedrijven

We zien biologische bedrijven als koplopers in de transitie naar een natuurinclusieve landbouw. Ze zijn relatief extensief, gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en werken juist samen met de natuur voor bijvoorbeeld natuurlijke plaagbeheersing. Ook scoren ze goed op dierenwelzijn.

De BMF vindt het dan ook belangrijk om biologische boeren te ondersteunen en biologische productie en consumptie te stimuleren. Dat doen we zelf bijvoorbeeld via onze belangenbehartigingsactiviteiten, met het netwerk Goed Boeren, met de GoodFood Club, en middels het initiëren van de provinciale intentieverklaring biologische bedrijfscatering.

 

Neem contact op

Profiel Joep van Overbeek

Joep van Overbeek

Transitieadviseur Landbouw & Circulaire Economie

Onze andere projecten

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!