Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

De verduurzaming van de landbouw is een belangrijk onderwerp in Brabant. Door de omvang van de veehouderij heeft de landbouw een grote impact op onze natuur en leefomgeving. De BMF pleit voor een natuurinclusieve en grondgebonden landbouw. Waarbij landschap, biodiversiteit, klimaat, leefomgeving en dierenwelzijn worden omarmd.

Het huidige landbouwsysteem is niet meer houdbaar. Nu is alles nog gericht op het zo efficiënt en goedkoop mogelijk produceren van voedsel. Door de ecologische schade die dit systeem veroorzaakt moeten we kijken naar nieuwe vormen. Natuurinclusieve landbouw heeft wel toekomst. Natuurinclusieve landsbouw is een benadering waarbij de natuur centraal staat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen. Dit systeem zorgt voor een echt toekomstgericht perspectief voor een gezonde en natuurvriendelijke voedselproductie.

Door te produceren met oog voor kwaliteit van het product én omgeving ontstaat er een toekomstbestendig verdienmodel. Alleen zo kan de landbouw veranderen in een ecologisch én economisch houdbaar systeem. In tegenstelling tot de gebruikelijke landbouw richt natuurinclusieve landbouw zich op kringlopen. Het gaat om herstel van bodem en water. Daarnaast gaat het ook om het minimaliseren van kunstmest, antibiotica en de import van voer.

Het verdienmodel is belangrijk. Koplopers hebben laten zien dat het kan, ondanks de uitdagingen die er zijn. Deze boeren onderscheiden zich door te luisteren naar hun buren en ze vragen hun omgeving wat ze echt willen. Daarbij geven ze ook eerlijk aan dat ze alleen kunnen leveren als zee daar een goede prijs voor krijgen.

 

 

Tags:

Neem contact op

Profiel Yvette Osinga

Yvette Osinga

Duurzame landbouw

Onze andere landbouwprojecten