Windprojecten

Windprojecten

Windenergie in Brabant is belangrijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat betekent dat ons landschap er anders uit zal gaan zien. Hoe combineren we dat met natuur en landschap?

Checklist Natuurbelangen bij Windenergie op land

Wil je weten welke maatregelen te nemen zijn om de effecten van windmolens zo klein mogelijk te laten zijn? In deze checklist zetten de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu op een rijtje wat er wettelijk al voorgeschreven wordt en wat er bovenwettelijk voor afspraken gemaakt kunnen worden. Dit geldt zowel voor locatiekeuze als voor inrichting van een gebied.

Samen verder met windenergie op land

Wil je weten hoe je het best een project voor windenergie kunt opzetten? De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu deden onderzoek naar vier windprojecten, leerden hier lessen uit en formuleerden aanbevelingen. Deze richten zich zowel op overheden, als op initiatiefnemers, en omgeving.

Energieke landschappen van de toekomst vormgeven

Duurzame energie opwekken zal voor verandering zorgen in onze omgeving. We werken aan zogenaamde ‘energielandschappen’, multifunctionele landschappen waar energie een onderdeel van is. Hoe kunnen we deze vormgeven? Wat is precies de visie van de provinciale natuur- en milieuorganisaties hierop? Dit is een onderwerp waar we op dit moment hard aan werken.

Heb je vragen over één van bovenstaande onderwerpen of over windenergie in Brabant in het algemeen? Neem dan contact op met de Brabantse Milieufederatie.

Neem contact op

Profiel Luc Spiegels

Luc Spiegels

Transitieadviseur Duurzame Energie

Onze andere energieprojecten