Alle Brabantse waterschappen zijn nu partner van Koepelplan voedselbossen

Nieuws | Thema: Voedselbossen

maart 10, 2020

Alle Brabantse waterschappen zijn nu partner van Koepelplan voedselbossen

Tekst: Mayke Westerink, Foto: DenFoodBosch

Waterschap Brabantse Delta neemt vanaf dit jaar deel aan het Koepelplan voedselbossen. Door deze recente toevoeging zijn nu alle Brabantse waterschappen aangesloten. Vrijdag 27 januari maakte Brabantse Delta kennis met voedselbos Volmeer.

Hans Peter Verroen van het waterschap loopt door het voedselbos Volmeer in Sint-Michielsgestel. Als waterschap hebben ze recent besloten deel te nemen aan het Koepelplan voedselbossen, een maatschappelijk initiatief om kennis te delen en onderzoek te doen naar de effecten van voedselbossen.

Brabantse Delta

Terwijl Verroen over de houtsnippers door voedselbos Volmeer loopt vertelt hij over hun beslissing. “Wij zijn ingestapt vanwege de integrale aanpak van bodem en water, dat is voor het waterschap het meest belangrijk. Door samen te werken met natuur kunnen voedselbossen positieve effecten hebben op het vermogen van de bodem om het water vast te houden.” Verroen is enthousiast dat het waterschap nu kan meedraaien in het delen van kennis.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Deze nieuwe samenwerking biedt ook kansen binnen het Koepelplan, ziet projectleider John Vermeer: “Nu ook Brabantse Delta deelneemt aan het Koepelplan geeft het aan dat alle Brabantse Waterschappen erg geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van voedselbossen voor bodem en water.” Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel zijn al eerder aangesloten bij het Koepelplan voedselbossen.

Het delen van kennis begint al op vrijdag 27 januari bij voedselbos Volmeer, waar Annelies Balkema vanuit Waterschap De Dommel en John Vermeer namens de Brabantse Milieufederatie vertellen over de voordelen van voedselbossen. Voedselbos Volmeer in Sint-Michielsgestel is in 2017 aangelegd op grond van Waterschap De Dommel. Hier worden op dit moment metingen verricht door onder andere HAS-studenten om de effecten te onderzoeken van bomen op bodem en er wordt onderzoek gedaan naar de verdienmodellen van voedselbossen.

Koepelplan voedselbossen

Uiteindelijk moet een voedselbos een zelfredzaam systeem worden en als je inzet op het creëren van een weerbaar bosecosysteem en de juiste vruchtdragende soorten aanplant, dan komt het voedsel vanzelf.

Het Koepelplan voedselbossen is een maatschappelijk initiatief van Stichting Agroforestry Zuid Nederland, de Brabantse Milieufederatie en verschillende Brabantse organisaties en overheden. Het driejarig programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Deltaplan Hoge Zandgronden, de Provincie Noord-Brabant, Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en Stichting Voedselbosbouw Nederland.

Neem contact op