Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Brabantse Energie Alliantie (BEA)

Brabantse Energie Alliantie (BEA)

Brabant vindt elkaar
De urgentie, omvang en complexiteit van de energietransitie zijn ongekend groot. Zo ook het aantal individuen, coöperaties, (commerciële) partijen en overheden die met deze transitie bezig zijn. Toch beseft vrijwel iedere betrokkene dat er versneld moet worden om de ambities van 14% in 2020 en 100% in 2050 te halen. Kansen voor versnelling liggen bij het uitwisselen van kennis, het bieden van support aan bestaande projecten die een zetje kunnen gebruiken om succesvol te zijn en het gezamenlijk identificeren van kansen om nieuwe projecten te starten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het schaalniveau.

BEA – REA – LEA
Brabantbreed bestaat de Brabantse Energie Alliantie (BEA), een netwerk van (tot nu toe) 16 provinciaal samenwerkende partijen. In verschillende actietafels vinden partners elkaar om aan opgaven te werken, die regio overstijgend zijn of die vanwege hun complexiteit beter op provinciaal niveau opgepakt kunnen worden. Zo werken in de actietafel Warmte zo’n 20 initiatiefnemers van Brabantse warmteprojecten samen aan een gezamenlijke strategie om de uitdagingen bij het ontwikkelen van warmteprojecten te adresseren en kansen te verzilveren. En wordt er door de actietafel Energieke Samenleving gewerkt aan een Brabantse oplossing om het uitrollen van postcoderoos projecten in alle 4 de regio’s een boost te geven.

Ook regionaal wordt gewerkt aan energietransitie netwerken (Regionale Energie Allianties – REA). In Midden- en West-Brabant gebeurt dit onder de vlag van de ‘Regionale Energie Strategieën’, vallend onder een uitgebreidere pilot die wordt gesteund door het Rijk en de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. Zuidoost-Brabant (Metropoolregio Eindhoven) grijpt de versnellingsafspraken met de Provincie Noord-Brabant aan om stappen te zetten en in Noordoost-Brabant wordt de noodzaak inmiddels ook breed gevoeld en gedeeld, al moet de concrete start van een regionale strategie daar nog plaatsvinden.

Tot slot zijn er in Brabant al talloze lokale partijen actief (Lokale Energie Allianties – LEA), die baat hebben bij een netwerk van partners op lokale schaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van verduurzamen van maatschappelijk vastgoed of een elektrische deelauto concept vanuit een energiecoöperatie.

De Brabantse Energie Alliantie wil graag -samen met de regio’s- inzetten op het uitbouwen en verbinden van de bovenstaande netwerken, zodat er voor ieder project om de energievoorziening in Brabant te verduurzamen een logische plek ontstaat om aan te kloppen voor input en support: van een relatief kleinschalig initiatief tussen enkele partijen in één of enkele gemeenten tot een regio overstijgend warmtenet waardoor honderdduizenden Brabanders er warmpjes bij zitten. Wat lokaal kan, krijgt op deze manier de kans om lokaal te ontstaan en te floreren en voor alle schaalniveaus daarboven staan geschikte partijen klaar om de handen mee uit de mouwen te steken en te helpen nieuwe projecten te initiëren en tot uitvoering te brengen.

De Brabantse Milieufederatie is mede-oprichter en aanjager van de Brabantse Energie Alliantie. Sinds 2016 zetten wij ons in als secretaris en verbinder van het netwerk om de energietransitie in de provincie te versnellen en faciliteren wij de partners om gezamenlijk strategische keuzes te maken die ook voor de toekomst richting zullen geven aan de verduurzaming van de Brabantse energiehuishouding. Samen met de partners staat de BMF voor de uitdaging om van een beginnende alliantie een hecht samenwerkingsverband te maken waar bedrijven, organisaties, instellingen, burgers en overheden gezamenlijk mee organiseren, meewerken en meebetalen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF