Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Niet-duurzame energiebronnen

Niet-duurzame energiebronnen

De Brabantse Milieufederatie vindt dat het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen afgebouwd moet worden. Dat vermindert niet alleen de CO2-uitstoot, de voorraad fossiele brandstoffen raakt ook op. Voor zover het gebruik van fossiele brandstoffen nu nog noodzakelijk is, moeten deze zo efficiënt en schoon mogelijk worden ingezet, door bijvoorbeeld filters te gebruiken.

Ontwikkeling van nieuwe fossiele brandstoffen zoals schaliegas vinden wij ongewenst omdat hiermee op de oude voet verder gegaan wordt. Er wordt niet ingezet op vernieuwing van de energievoorziening. Daarnaast zijn de schade voor het landschap en de risico’s voor bodem en grondwater bij de winning van schaliegas naar onze mening onverantwoord groot.

Ook het gebruik van kernenergie vinden wij geen duurzame optie vanwege de grote risico’s voor mens en natuur bij ongelukken en vanwege de risico’s en onzekerheden bij de opslag van kernafval.

Het verbranden van waardevolle reststoffen, voedsel of biomassa voor energievoorziening vinden wij niet wenselijk indien er andere, hoogwaardiger, toepassingen zijn. Wij vinden dat gestreefd moet worden naar een circulaire economie waarin restproducten gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Biomassa kan bijvoorbeeld gebruikt worden als grondstof in de biobased economy of als compost. Verbranding is alleen een optie als er geen hoogwaardiger toepassingen zijn.

De Brabantse Milieufederatie volgt ontwikkelingen op het gebied van niet-duurzame energiebronnen, ondersteunt initiatieven van burgers die zich verenigen tegen de ontwikkeling van niet-duurzame energiebronnen zoals schaliegas en reageert zo nodig ook juridisch op deze ontwikkelingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF