10 x meest gestelde vragen aan het Servicepunt Energie

Blog | Thema: Duurzame energie

juni 14, 2021

10 x meest gestelde vragen aan het Servicepunt Energie

De Brabantse Milieufederatie ondersteunt lokale energie-initiatieven in de provincie Brabant via het Servicepunt Energie. Ben je op zoek naar informatie, advies of kennisuitwisseling? Dit zijn de 10 meest gestelde vragen én antwoorden over duurzame energie.

ONTVANG UPDATES

 • 3. Waar moet een regionale energiestrategie aan voldoen volgens de BMF?
  De Brabantse Milieufederatie wil samen met de Brabantse regio’s werken aan een succesvolle energietransitie. Via bestuurlijke klankbordgroepen, werkgroepen en werkateliers zijn we nauw betrokken bij de totstandkoming van de vier Brabantse regionale energiestrategieën.

  De regionale energiestrategieën zijn wat ons betreft succesvol als de ambitie van de RES realistisch en hoog genoeg is, er maximaal wordt ingezet op energiebesparing, energieopwekking optimaal plaatsvindt in de gebouwde omgeving en bovendien zorgvuldig en met meerwaarde voor natuur en landschap wordt ingericht in het buitengebied, het proces participatief is en 50% lokaal eigendom duidelijk is verankerd.

  Lees ook ons manifest ’14 aanbevelingen voor een succesvolle RES’.

  De BMF komt met name op voor de belangen van natuur, landschap en milieu en hebben oog voor burgerparticipatie en energiecoöperaties. De publicatie ‘Natuur en landschap in de RES’ geeft handvatten voor een transparante en uitlegbare borging van natuur en landschap in de RES 1.0.

 • 4. Hoe organiseer je burgerparticipatie bij de energietransitie?
  De Brabantse Milieufederatie vindt participatie een belangrijke en onmisbare voorwaarde in de energie- en warmtetransitie. We maken ons dan ook hard voor drie vormen van participatie:

  • Procesparticipatie: bij de totstandkoming van de RES of gemeentelijk beleid.
  • Financiële participatie: obligaties, omgevingsfonds, etc.
  • Eigendomsparticipatie: 50% lokaal eigendom en zeggenschap.

  De handreiking ‘Wind en zonneparken realiseren samen met inwoners’ geeft gemeenten praktische adviezen en voorbeelden van burgerparticipatie, waarbij gestuurd wordt op een zorgvuldig proces en lokaal eigendom. De Brochure ‘Duurzame Energie voor Iedereen’ gaat dieper in op het betrekken van mensen met een smalle beurs bij de energietransitie.

  Om bij te dragen aan procesparticipatie, organiseert de BMF diverse bijeenkomsten en trainingen. Daarnaast is de BMF onderdeel van de Participatiecoalitie. Met onze kennis en ervaring komen goede plannen tot stand waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. We hebben geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, omgeving en natuur.

 • 5. Wat is de Participatiecoalitie?
  De Participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: de Natuur en Milieufederaties, HIER, Energie Samen met Buurtwarmte, Buurkracht en LSA-bewoners. Van 2019-2021 bieden we in het kader van het Klimaatakkoord een landelijk ondersteuningsprogramma voor RES-regio’s en gemeenten.

  De Participatiecoalitie biedt:

  • Praktisch advies over burgerparticipatie bij de RES.
  • Advies en ondersteuning bij het betrekken van omwonenden bij de inrichting van gebieden en lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken.
  • Begeleiding van bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken.
  • Kennis en voorbeelden van succesvolle buurtaanpakken en energieprojecten.

  Neem contact met ons op via brabant@departicipatiecoalitie.nl.

 • 6. Wat is 50% lokaal eigendom precies?
  We merken dat hier verschillende opvattingen over zijn. In de factsheet ‘50% van de lokale omgeving’ wordt punt voor punt uitgelegd hoe wij 50% lokaal eigendom zien.

  Kort gezegd: lokaal eigendom betekent dat bewoners of bedrijven uit de lokale omgeving (mede)eigenaar zijn van een zonneveld of windmolen. Dat eigendom is vaak een collectief eigendom, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie of een andere passende rechtsvorm. Zo komen de winsten uit het energieproject bij de lokale omgeving terecht. Als natuur- en milieufederaties vinden we het belangrijk dat ook de mensen die niet financieel kunnen of willen participeren, tóch zeggenschap krijgen over de locatie, exploitatie en opbrengsten uit het project. Bijvoorbeeld via lidmaatschap van een energiecoöperatie.

  Ook handig: in deze Q&A over afspraken over participatie en lokaal eigendom in het klimaatakkoord vind je de meest gestelde vragen én antwoorden.

 • 9. Hoe betrek je jongeren bij de energietransitie?
  De energietransitie is gebaat bij een brede maatschappelijke betrokkenheid. Maar… ‘de jongere’ denkt en doet nog niet erg actief mee in de reguliere participatieprocessen van gemeenten en regio’s. Om RES-regio’s te helpen jongeren beter te betrekken bij de energietransitie hebben we een flyer gemaakt met tips en praktijkvoorbeelden.

  Download de flyer ‘Jongerenparticipatie in de energietransitie: hoe organiseer je dat?’

  Als natuur- en milieufederaties hebben we diverse projecten uitgevoerd om jongeren bij de energietransitie te betrekken en hun stem mee te laten wegen. Daarnaast werkt de BMF nauw samen met de jongerenorganisatie Jong RES om Brabantse jongeren structureler te betrekken bij de plannen en uitvoering van de Regionale Energiestrategie.

  Lees meer over het jongerenproject Stand Up!, waar we de mening van Brabantse jongeren hebben opgehaald.

 • 10. Welke partijen zijn er actief in mijn omgeving?
  Er zijn veel prachtige burgerinitiatieven in Brabant. Zowel op het gebied van duurzame energie, natuur en milieu, duurzame landbouw & voedselproductie, als andere duurzame onderwerpen.

  Als BMF kennen we veel van deze initiatieven en verbinden deze initiatieven graag met elkaar. Neem gerust contact met ons op als je nieuwsgierig bent naar welke initiatieven of organisaties bij jou in de buurt actief zijn.

  Ga naar brabantsemilieufederatie.nl/lokaal en ontdek welke lokale natuur- en milieuorganisatie in jouw gemeente actief is.

 

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Samen werken we aan een mooi en duurzaam Brabant!