Natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

januari 22, 2020

Natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Natuurlijk!

De overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarbij is keuze tussen technische- en meer natuurlijke maatregelen. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen alle grote Nederlandse natuurorganisaties, maakt zich hard voor meer natuurlijke oplossingen, zogeheten natuurlijke klimaatbuffers.

Natuurlijke klimaatbuffers zijn natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering. Voorbeelden van Klimaatbuffers zijn verkoelend groen in de stad, rivieren met nieuwe nevengeulen die meer water bergen, dijken met vooroevers of aangroeiende kwelders aan de kust. Klimaatbuffers verminderen hittestress, overstroming en droogte en dragen tegelijk bij biodiversiteit!

Stresstesten

Overheden zijn afgelopen jaar volop bezig geweest met stresstesten: het in beeld brengen welke plekken kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden. Naar aanleiding van deze testen gaan overheden, waterschappen en werkregio’s in 2020 in gesprek met verschillende belangenpartijen: Welke effecten zijn urgent? En welke maatregelen zijn er nodig? Dit is het juiste moment om het belang van natuurlijke klimaatbuffers onder de aandacht te brengen. Als Nederland op de schop gaat, hebben wij een voorkeur voor robuuste natuurlijke maatregelen die lang meegaan! Technische maatregelen (hogere dijken, stuwen en pompen) hebben het nadeel dat ze vaak niet duurzaam zijn en snel vervangen moeten worden.

Klimaatbufferambassadeurs

Poolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom opent dag over natuurlijke klimaatbuffers met zaal vol potentiële klimaatbufferambassadeurs.

Hoewel natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering steeds vanzelfsprekender worden, is deze werkwijze nog lang niet “mainstream”. Daar wil de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers zich hard voor maken. Daarom hebben zij de zogenaamde “klimaatbufferambassadeurs” in het leven geroepen: vrijwilligers die hun expertise op gebied van water, klimaat en natuur in willen zetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers.

Word klimaatbufferambassadeur!

De Natuur en Milieufederaties, als partner van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, organiseerden op 16 januari een inspiratiedag voor toekomstige ambassadeurs. Maar liefst 80 ambassadeurs in spé bereidden zich op deze bijeenkomst voor om als belangenbehartiger deel te nemen aan klimaatgesprekken, risicodialogen of gebiedsontwikkeling.

Wil jij je ook inzetten voor meer natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Word dan klimaatbufferambassadeur in Brabant.

AANMELDEN ALS KLIMAATAMBASSADEUR

Tags:

Meer nieuws