Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Bijen

Bijen

Eens waren er in Nederland meer dan 350 soorten wilde bijen. Tegenwoordig zijn dat er nog geen 270 en meer dan de helft hiervan staat op de wilde lijst. Het gebrek aan voedsel voor wilde bijen  – er zijn steeds minder bloeiende planten –  en het gebruik van bestrijdingsmiddelen spelen hierbij een grote rol.Wilde bijen zijn net als honingbijen erg belangrijk voor de bestuiving. Niet alleen zouden er zonder bijen veel minder landbouwgewassen zijn, ook de diversiteit van wilde planten en bomen is voor een groot deel afhankelijk van bestuivende  insecten.

In samenwerking met verschillende partijen werkt de Brabantse Milieufederatie aan diverse projecten om bewustwording van het belang voor een goede leefomgeving voor bijen te vergroten.

 

Project ‘Bij- en insectvriendelijk beheer van sport- en recreatieterreinen en golfbanen’

bijenhotel in Beekse Bergen wordt gevuld door leerlingen Prinsentuincollege Breda

Beheerders en gebruikers van sport- en recreatieterreinen en golfbanen kunnen een handje helpen om de biodiversiteit in stand te houden. Door het plaatsen van bijenhotels wil de Brabantse Milieufederatie  beheerders en gebruikers van deze terreinen bewust maken van het belang van chemievrij beheer. Dit doen we in samenwerking met de partners in het provinciale  project ‘Schoon Water’.
De Beekse Bergen, de Efteling en verschillende golfbanen in Brabant zullen de komende tijd door middel van bijenhotels en bijvriendelijke beplanting ook aan hun publiek laten zien dat zij chemievrij en duurzaam beheer van hun terreinen serieus nemen.
Wat het publiek betreft: wij rekenen op goed gevulde bijenhotelkamers en een groeiende belangstelling voor een goede leefomgeving voor de bij. En nee, het is niet riskant, want wilde bijen steken niet!

Lees ook het artikel in het vakblad Bijenhouden over dit project.

 

Project ‘Stadsbijen Breda – Breda Zoemt’

bijen_BredaVerrassend én succesvol: in Breda worden cliënten en medewerkers van de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) in Breda opgeleid tot imker of hulpimker. Soortgelijke projecten in Nijmegen en Kopenhagen kunnen eveneens op grote belangstelling rekenen.
Het doel van het project is enerzijds het stimuleren van bijenpopulaties in de stad (goed voor de biodiversiteit), anderzijds het bieden van perspectief aan cliënten van SMO. Het imkeren zorgt voor een zinvolle  activiteit, het dragen van verantwoordelijkheid en een beter zelfbeeld bij de cliënten. Het project leidt niet alleen imkers en hulpimkers op.  Andere cliënten leren in de werkplaatsen van SMO imkergerelateerde zaken maken zoals bijenkasten, bijenhotelletjes en bijenkappen. De cliënten dragen ook bij aan de vormgeving en communicatie rond het project. Het logo, foto’s, tekeningen en blogartikelen worden door de cliënten gemaakt.
De eerste imkers en hulpimkers zijn inmiddels opgeleid en de eerste  bijenkasten zijn geplaatst in de tuin van een verzorgingshuis. De bedoeling is dit project verder uit te breiden waardoor op meer plaatsen in de stad bijenkasten of bijenhotels geplaatst kunnen worden. Daarnaast zullen de (hulp)imkers van SMO ingezet worden bij educatieve activiteiten van het Bredaas Bijenhouders Collectief.
Het project Stadsbijen Breda werd ‘Breda Zoemt’ gedoopt door de cliënten van SMO en is een samenwerkingsverband van de Brabantse Milieufederatie, de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda en het Bredaas Bijenhouders Collectief.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF