2003: Introductie Natura 2000-gebieden

2003: Introductie Natura 2000-gebieden

Natuur beleven, gebruiken én beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden; het netwerk van Europees beschermde natuurgebieden. In 2003 worden de Nederlandse gebieden aangewezen. Ook in 2003: de Land van Ooit-dag.

Uit Natuur dichtbij, Natura 2000 in Noord-Brabant:

Natura 2000 is een netwerk van Europese natuurgebieden. Natuur is dichtbij, maar natuur houdt niet op bij de grens. Planten en dieren moeten kunnen migreren. Sommige soorten leggen gigantische afstanden af, ze broeden in het ene land en overwinteren in een ander.

De landen van de Europese Unie hebben samen regels opgesteld om bedreigde planten en dieren en belangrijke leefgebieden van soorten te beschermen. Er is een Vogelrichtlijn (uit 1979) en een Habitatrichtlijn (uit 1992). De Vogelrichtlijn geeft aan van welke zeldzame of bedreigde vogelsoorten de belangrijkste broed-, doortrek en overwinteringsgebieden moeten worden beschermd. De Habitatrichtlijn geeft aan welke van de meest bedreigde habitats (dat zijn leefgebieden), en welke soorten (geen vogels) moeten worden beschermd. De landen van de Europese Unie moeten deze richtlijnen uitwerken en vogelrichtlijngebieden en habitatrichtlijngebieden aanwijzen. Samen vormen ze de Natura 2000-gebieden. Allemaal gebieden met bijzondere planten en dieren die onze bescherming verdienen.

Voor het netwerk van Europese natuurgebieden is 10 tot 15% van het totale oppervlak van Europa aangewezen. Dit zijn vooral bestaande natuurgebieden waar op Europese schaal bijzondere planten, dieren en leefgebieden voorkomen.

Nederland

Nederland is belangrijk voor het Natura 2000-netwerk. Ons waterrijke land herbergt vele unieke leefgebieden, met name voor vogels. Er zijn 162 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Gezamenlijk beslaan ze een oppervlak van ongeveer 10.000 krn2. Tweederde bestaat uit waterrijke gebieden zoals het IJsselmeer, het Waddengebied en de Deltawateren. Ongeveer de helft van de Ecologische Hoofdstructuur is ook Natura 2000-gebied.

De gebieden zijn aangemeld bij de Europese Unie. Daarna volgde een procedure om ze definitief aan te wijzen, waarbij duidelijk wordt waar de grenzen van het gebied liggen en welke kwetsbare natuur wordt beschermd. Vervolgens wordt een beheerplan voor het gebied opgesteld.

Noord-Brabant

In Noord-Brabant zijn 21 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Daar zijn grote gebieden bij, zoals Biesbosch en Loonse en Drunense Duinen, en kleine gebieden, zoals Oeffelter Meent. Ook hier hebben we trouwens te maken met grenzen: het Rijk noemt onder Noord-Brabant 22 gebieden door het Haringvliet erbij te nemen.

Ook in 2003… Land van Ooit-dag

In het kader van het 30-jarig bestaan van de BMF en het 15-jarig bestaan van Het Land van Ooit, werden bestuurders, werknemers, leden en donateurs een ‘Staatsiebezoek’ naar het Land van Ooit aangeboden.

Een verslag uit de Groepenbrief van september 2003 door Elly Janmaat:
“De zonnige zondag 14 september was voor een kleine 1000 mensen uit de achterban van de Brabantse Milieufederatie de dag waarop zij een Staatsiebezoek brachten aan Het Land van Ooit. De Milieuwerkgroep en de IVN-afdeling uit Het Land van Cuijk hadden er zelfs samen een bus voor afgehuurd. Alle genodigden konden hun dag zelf indelen. Tijdens een korte officiële ontmoeting, bedankte Paul van Poppel Het Land van Ooit voor de uitnodiging, die nog een cadeau was ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de BMF. De Minister van Landsbelang van Het Land van Ooit, Marc Taminiau, was verheugd dat er zo ruim gehoor was gegeven aan zijn uitnodiging. Bij de expositie over de uitbreidingsplannen van Het Land van Ooit was hij aanwezig om toelichting te geven en vele vragen te beantwoorden. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag!”

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Tijdlijn Brabantse Milieufederatie

2010

Op initiatief van duizenden Brabanders is er in 2010 in Provinciale Staten serieus gesproken over de toekomst van de intensieve...

2009

Energie- en geldbesparing staat al jaren bij de Brabantse Milieufederatie hoog op de agenda. Zo wordt de Casimir Milieuprijs 2009...

2008

De Brabantse Milieufederatie ziet nog veel mogelijkheden voor energiebesparing bij winkels die hun deuren op laten staan. In 2007 presenteert...

2007

De Brabantse Milieufederatie ziet nog veel mogelijkheden voor energiebesparing bij winkels die hun deuren op laten staan. In 2007 presenteert...

2006

Brabantse gemeenten kunnen veel doen om duurzaamheid te stimuleren en natuur en landschap te beschermen. Om gemeenten te motiveren, reikt...

2005

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Om lichtvervuiling en lichthinder aan te pakken, lanceren de Natuur...

2004

Vanaf de oprichting in 1972 is het voor de Brabantse Milieufederatie belangrijk om Brabanders te informeren over natuur, milieu en...

2003

Natuur beleven, gebruiken én beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden; het netwerk van Europees beschermde natuurgebieden. In...

2002

In 2002 organiseert de Brabantse Milieufederatie (BMF) een fotowedstrijd met als titel ‘De Meijerij in de kijker’. Het doel is...

2001

Het kabinet presenteert rond de eeuwwisseling de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is een schrikbeeld voor de milieubeweging. Het plan...

2000

”Ook aan veel goede dingen komt een eind”, zo opent het lentenummer van Brabant Natuurlijk! in 1999. Na 20 jaar...

1999

”Ook aan veel goede dingen komt een eind”, zo opent het lentenummer van Brabant Natuurlijk! in 1999. Na 20 jaar...

1998

Het is in 1998 voor het eerst dat alle inwoners van Brabant een stem mogen uitbrengen bij de waterschapsverkiezingen. Om...

1997

De Warandelezing wordt in 2022 voor de 25e keer uitgesproken. Jan Pronk, minister van Ontwikkelingssamenwerking, is op 20 november 1997...

1994

De BMF zet zich vanaf het eerste uur in voor een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Dat doen we door mee te...

1994

De BMF zet zich vanaf het eerste uur in voor een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Dat doen we door mee te...

1994

Efficiënt openbaar vervoer is voor het milieu erg belangrijk. De BMF is dan ook voorstander van goede treinverbindingen, maar niet...

1993

Het beschermen van biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van het werk van de Brabantse Milieufederatie. Zonder flora en fauna staat...

1992

In 2016 komt er een verbod op gratis plastic tasjes in de winkel. Zo’n honderd Brabantse milieugroepen houden zich echter...

1991

Watersport, motorcross en golf. Zomaar wat voorbeelden van recreatie die, alhoewel natuurlijk een leuk tijdverdrijf, helaas ook een negatieve invloed...

1990

Zure regen vormt eind jaren ’80 een groot probleem in de Peelregio door de intensieve veehouderij. Om aandacht te vragen...

1989

In 1989 worden in Brabant de eerste stappen gezet met het collectief opwekken van groene energie. De aandacht is gericht...

1988

In de jaren ’80 komt er meer en meer aandacht voor bodemvervuiling in Nederland. Met name het schandaal in het...

1987

1987 vormt een belangrijk jaar voor de milieubeweging. Het is het eerste Europees milieujaar en tevens het jaar waarin in...

1986

‘Golfbanen overspoelen Brabant’, kopt de Volkskrant in de jaren ’80. “Er komt op het moment zowat elke week een nieuw...

1985

Het milieu krijgt in de jaren ’80 steeds meer aandacht, met name door de zichtbare effecten van zure regen. Ook...

1984

Als eerste ‘directeur’ draagt Peter von Meijenfeldt in 1984 het stokje over aan Paul van Poppel. Paul blijft tot 2004...

1983

De landbouw ziet er in de jaren ‘80 drastisch anders uit dan twee generaties daarvoor. De veestapel groeit en groeit,...

1982

De Brabantse Milieufederatie bestaat 10 jaar in 1982. Na een decennium jaar is het aantal milieugroeperingen in Brabant fors gestegen....

1981

Afvalscheiding is tegenwoordig een automatisme in ieder huishouden, maar in 1981 was dat wel anders. De Brabantse Milieufederatie moest het...

1980

Geluidsoverlast is een thema waar de BMF in haar eerste jaren ook veel bezig mee bezig is. En nog steeds...

1979

In 1979 krijgen natuurbeschermers een belangrijk instrument in handen: de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een Europese richtlijn, destijds ingesteld voor...

1978

Alhoewel het 5-jarig bestaan van de BMF in 1977 een feit is, viert de stichting haar lustrum pas in 1978....

1977

In het Brabantse landschap zijn kronkelende beken van oudsher een karakteristiek element. Maar in de tweede helft van de 20e...

1976

Gezond, schoon en voldoende water is belangrijk voor mensen, maar ook voor de flora en fauna die Brabant rijk is....

1975

De Brabantse Milieufederatie lanceert in 1975 een eigen tijdschrift onder de titel ‘Brabants Milieu, let op uw saeck’. Het is...

1974

1974 is het jaar waarin Nederland de WK-finale tegen West-Duitsland verliest, ABBA het Eurovisiesongfestival wint en er is veel onrust...

1973

In 1973 start Peter von Meijenfeldt als eerste coördinator bij de BMF. Bestuursleden verzetten in die tijd het werk bij...

1972

De BMF maakt zich al 50 jaar sterk voor een mooi en duurzaam Brabant. In 1972 werd ‘Stichting Brabantse Milieufederatie’...

50 JAAR GROENE VRIJWILLIGERS
Wat betekent natuur- en milieubescherming voor jou?