1998: Stem voor natuur in het Waterschapsbestuur!

1998: Stem voor natuur in het Waterschapsbestuur!

Natuur- en milieuorganisaties voeren campagne voor de waterschapsverkiezingen van 1998

Het is in 1998 voor het eerst dat alle inwoners van Brabant een stem mogen uitbrengen bij de waterschapsverkiezingen. Om te zorgen dat natuur- en milieubelangen een goede plaats krijgen in het bestuur, voeren de BMF, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Brabants Particulier Grondbezit een groene campagne onder de slogan: ‘Stem voor natuur in het Waterschapsbestuur!’

50 JAAR MILIEUBEWEGING

Het doel van de campagne is om te zorgen voor meer ‘groendeskundigen’ in de besturen van de Brabantse waterschappen. In de eigen achterban hebben de natuur- en milieuorganisaties mensen gevonden die als groene kandidaat aan de verkiezingen mee willen doen. Het gaat om mensen met hart voor natuur, milieu, bos en landschap. Ze zijn stuk voor stuk deskundig en betrokken en hebben veelal bestuurlijke ervaring.

In de periode 28 oktober en 12 november 1998 kan er worden gestemd in, toen nog, zes van de negen Noord-Brabantse waterschappen. Het gaat dan om Waterschap de Aa, Waterschap De Dommel, Waterschap De Dongestroom, Waterschap De Maaskant, Hoogheemraadschap van West-Brabant, Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Het gebied van deze waterschappen bestrijkt de gehele provincie.

En de campagne werkt. Er is een verdubbeling van het aantal groene kandidaten in waterschapsbesturen.

Uit Brabant Natuurlijk!, jrg. 20 / nr.4 / winter 1998:

Verdubbeling aantal groene kandidaten in waterschapsbesturen!

Plonie de Baar en Frans Dotinga voeren campagne als de zeemeermin en Neptunus.

De grote groene organisaties van Brabant zijn blij met de uitslag van de waterschapsverkiezingen die 20 november jl. bekend werd. Van de 56 groene kandidaten hebben er 23 een zetel verworven.

Iedereen kon kiezen
Tussen 28 oktober en 12 november hebben zes van de negen Noord-Brabantse waterschappen verkiezingen gehouden voor een nieuw bestuur. Dit gebeurt eens in de vier jaar. Voor het eerst mochten alle inwoners een stem uitbrengen, De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Brabants Particulier Grondbezit hebben de krachten gebundeld in een groene campagne. De Brabantse Milieufederatie heeft de coördinatie hiervan op zich genomen.

Optimaal aantal groene kandidaten
Ruim voor de zomer is begonnen met de werving van groene kandidaten. Dit zijn mensen met hart voor natuur, milieu, bos en landschap uit de achterbannen van de vier organisaties. Het doel was om met een optimaal aantal groene kandidaten aan de verkiezingen mee te doen, zonder dat ze concurrenten zouden zijn van elkaar. 56 Groene kandidaten was een uitstekende uitgangspositie.

De campagne
De groene kandidaten moesten het opnemen tegen zeer veel tegenkandidaten. In de categorieën Ingezetenen en Gebouwd waren dat er maar liefst 338. Op allerlei manieren heeft de BMF campagne gevoerd. Zij heeft 40.000 verkiezingsfolders verspreid. De BMF heeft vele artikelen geschreven voor allerlei tijdschriften. Ook provinciale, regionale en lokale kranten hebben over de verkiezingen gepubliceerd. Op 28 oktober is een ludieke actie gehouden. Twee duikers gingen te water in de Binnendieze in ‘s-Hertogenbosch en doken een waardevolle schat op. Dit spektakel is uitgezonden bij de provinciale omroepen op radio en televisie. Omroep Brabant en TV 8 hebben ook interviews uitgezonden met groene kandidaten. Ook de groene kandidaten zelf hebben kosten noch moeite gespaard, Zij hebben in hun eigen omgeving veel acties georganiseerd, zoals een excursie, informatie-avonden (onder meer voor vrouwenorganisaties), straattheater, interviews en artikelen voor de lokale pers.

De resultaten
Uit de tabel Waterschap De Aa: 3 groene kandidaten
Waterschap De Dommel: 4 groene kandidaten
Waterschap De Dongestroom: 2 groene kandidaten
Waterschap De Maaskant: 5 groene kandidaten
Hoogheemraadschap van West-Brabant: 5 groene kandidaten
Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch: 4 groene kandidaten
blijkt, dat de verkozen groene kandidaten zich in heel Brabant bevinden. De opkomst was tussen de 17% (Alm en Biesbosch) en de 28% (De Aa). De meeste zetels zijn behaald in de categorie Ingezetenen. Eén groene kandidaat bevond zich in de categorie Bedrijfsgebouwd van de twee Hoogheemraadschappen, waar evenveel kandidaten als zetels waren. Bij het Hoogheemraadschap van West-Brabant was in de categorie Ongebouwd mevrouw de Roy van Zuidewijn kandidaat. Zij nam het in haar eentje op tegen drie agrarische kandidaten. Er waren drie zetels beschikbaar. Met 450 stemmen, onder meer van de particuliere boseigenaren in haar kiesdistrict, kwam zij er niet tussen. Het aantal vrouwen in de nieuwe besturen is vergroot: van 9 (van de 236 waterschapsbestuurders totaal!!) naar 22 (9%) waaronder 3 groene kandidaten. Dit komt nog niet overeen met het (bescheiden) streefgetal van 15% van voormalig minister van Verkeer en Waterstaat mevrouw Jorritsma.

Net niet
Helaas kwamen veel groene kandidaten slechts een paar stemmen tekort. Inge Radstake had twee stemmen te weinig om gekozen te worden. Ze behaalde 3551 stemmen. Albert Scheerder zat de afgelopen vier jaar in het waterschapsbestuur van waterschap De Dommel. Albert zal niet terugkeren de komende vier jaar, want hij had honderd stemmen minder dan een andere kandidaat. Er zijn nog 9 kandidaten net niet gekozen, met een minder groot verschil ten opzichte van de gekozen kandidaat.

Dit is een derde deel van degenen die niet gekozen zijn. Hieruit blijkt, dat veel kandidaten een goede campagne hebben gevoerd, dat mensen graag groen stemmen en dat de groene kandidaten bij de volgende verkiezingen veel kans maken.

Op de uitslagen van kiesdistrict 10 Ingezetenen bij Waterschap De Dommel moeten we nog wachten.

De verzending van een deel van de stembiljetten liep vertraging op. De uitslag van dit kiesdistrict zal op 10 december bekend gemaakt worden. Er kan dus nog een groene bestuurder bijkomen.

Naast bovengenoemde zetels hebben Waterschap De Dommel, De Aa en De Dongestroom een zogenaamde kwaliteitszetel binnen de categorie Ongebouwd. Deze zetel wordt bezet door een vertegenwoordiger van een natuurterreinbeheerder.

Belangrijke zaken
De nieuwe besturen zullen op 1 januari 1999 aantreden. De groene kandidaten zullen zich in het bestuur onder andere inzetten voor veilige dijken mèt behoud van natuurwaarden, natuurvriendelijk sloot- en bermbeheer en schoon water. Zaken die vele kiezers van Brabant belangrijk vinden, getuige deze verkiezingsuitslag.

Ondersteuning
De BMF zal de komende jaren de ondersteuning van de groene waterschapsbestuurders voortzetten. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit het aanbieden van cursussen, studiedagen en themabijeenkomsten over relevante thema’s uit het integrale waterbeheer maar ook over meer algemene waterschapszaken. Met het grotere aantal groene bestuurders in de Brabantse waterschappen wordt het ook van belang aandacht te besteden aan een strategische discussie en onderlinge afstemming. Binnen het project Integraal Waterbeheer van de BMF zal gezocht worden naar mogelijkheden voor een invulling van deze zaken. De BMF houdt alle betrokkenen op de hoogte.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Tijdlijn Brabantse Milieufederatie

2010

Op initiatief van duizenden Brabanders is er in 2010 in Provinciale Staten serieus gesproken over de toekomst van de intensieve...

2009

Energie- en geldbesparing staat al jaren bij de Brabantse Milieufederatie hoog op de agenda. Zo wordt de Casimir Milieuprijs 2009...

2008

De Brabantse Milieufederatie ziet nog veel mogelijkheden voor energiebesparing bij winkels die hun deuren op laten staan. In 2007 presenteert...

2007

De Brabantse Milieufederatie ziet nog veel mogelijkheden voor energiebesparing bij winkels die hun deuren op laten staan. In 2007 presenteert...

2006

Brabantse gemeenten kunnen veel doen om duurzaamheid te stimuleren en natuur en landschap te beschermen. Om gemeenten te motiveren, reikt...

2005

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Om lichtvervuiling en lichthinder aan te pakken, lanceren de Natuur...

2004

Vanaf de oprichting in 1972 is het voor de Brabantse Milieufederatie belangrijk om Brabanders te informeren over natuur, milieu en...

2003

Natuur beleven, gebruiken én beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden; het netwerk van Europees beschermde natuurgebieden. In...

2002

In 2002 organiseert de Brabantse Milieufederatie (BMF) een fotowedstrijd met als titel ‘De Meijerij in de kijker’. Het doel is...

2001

Het kabinet presenteert rond de eeuwwisseling de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is een schrikbeeld voor de milieubeweging. Het plan...

2000

”Ook aan veel goede dingen komt een eind”, zo opent het lentenummer van Brabant Natuurlijk! in 1999. Na 20 jaar...

1999

”Ook aan veel goede dingen komt een eind”, zo opent het lentenummer van Brabant Natuurlijk! in 1999. Na 20 jaar...

1998

Het is in 1998 voor het eerst dat alle inwoners van Brabant een stem mogen uitbrengen bij de waterschapsverkiezingen. Om...

1997

De Warandelezing wordt in 2022 voor de 25e keer uitgesproken. Jan Pronk, minister van Ontwikkelingssamenwerking, is op 20 november 1997...

1994

De BMF zet zich vanaf het eerste uur in voor een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Dat doen we door mee te...

1994

De BMF zet zich vanaf het eerste uur in voor een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Dat doen we door mee te...

1994

Efficiënt openbaar vervoer is voor het milieu erg belangrijk. De BMF is dan ook voorstander van goede treinverbindingen, maar niet...

1993

Het beschermen van biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van het werk van de Brabantse Milieufederatie. Zonder flora en fauna staat...

1992

In 2016 komt er een verbod op gratis plastic tasjes in de winkel. Zo’n honderd Brabantse milieugroepen houden zich echter...

1991

Watersport, motorcross en golf. Zomaar wat voorbeelden van recreatie die, alhoewel natuurlijk een leuk tijdverdrijf, helaas ook een negatieve invloed...

1990

Zure regen vormt eind jaren ’80 een groot probleem in de Peelregio door de intensieve veehouderij. Om aandacht te vragen...

1989

In 1989 worden in Brabant de eerste stappen gezet met het collectief opwekken van groene energie. De aandacht is gericht...

1988

In de jaren ’80 komt er meer en meer aandacht voor bodemvervuiling in Nederland. Met name het schandaal in het...

1987

1987 vormt een belangrijk jaar voor de milieubeweging. Het is het eerste Europees milieujaar en tevens het jaar waarin in...

1986

‘Golfbanen overspoelen Brabant’, kopt de Volkskrant in de jaren ’80. “Er komt op het moment zowat elke week een nieuw...

1985

Het milieu krijgt in de jaren ’80 steeds meer aandacht, met name door de zichtbare effecten van zure regen. Ook...

1984

Als eerste ‘directeur’ draagt Peter von Meijenfeldt in 1984 het stokje over aan Paul van Poppel. Paul blijft tot 2004...

1983

De landbouw ziet er in de jaren ‘80 drastisch anders uit dan twee generaties daarvoor. De veestapel groeit en groeit,...

1982

De Brabantse Milieufederatie bestaat 10 jaar in 1982. Na een decennium jaar is het aantal milieugroeperingen in Brabant fors gestegen....

1981

Afvalscheiding is tegenwoordig een automatisme in ieder huishouden, maar in 1981 was dat wel anders. De Brabantse Milieufederatie moest het...

1980

Geluidsoverlast is een thema waar de BMF in haar eerste jaren ook veel bezig mee bezig is. En nog steeds...

1979

In 1979 krijgen natuurbeschermers een belangrijk instrument in handen: de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een Europese richtlijn, destijds ingesteld voor...

1978

Alhoewel het 5-jarig bestaan van de BMF in 1977 een feit is, viert de stichting haar lustrum pas in 1978....

1977

In het Brabantse landschap zijn kronkelende beken van oudsher een karakteristiek element. Maar in de tweede helft van de 20e...

1976

Gezond, schoon en voldoende water is belangrijk voor mensen, maar ook voor de flora en fauna die Brabant rijk is....

1975

De Brabantse Milieufederatie lanceert in 1975 een eigen tijdschrift onder de titel ‘Brabants Milieu, let op uw saeck’. Het is...

1974

1974 is het jaar waarin Nederland de WK-finale tegen West-Duitsland verliest, ABBA het Eurovisiesongfestival wint en er is veel onrust...

1973

In 1973 start Peter von Meijenfeldt als eerste coördinator bij de BMF. Bestuursleden verzetten in die tijd het werk bij...

1972

De BMF maakt zich al 50 jaar sterk voor een mooi en duurzaam Brabant. In 1972 werd ‘Stichting Brabantse Milieufederatie’...

50 JAAR GROENE VRIJWILLIGERS
Wat betekent natuur- en milieubescherming voor jou?