1995: ’t Beste van Brabants Bodem

1995: ’t Beste van Brabants Bodem

Joop Braakhekke in actie bij de sluiting van de EKO-lente: veel bezoekers, lachen en lekker eten met een zonnetje erbij.

De BMF zet zich vanaf het eerste uur in voor een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Dat doen we door mee te denken met beleidsmakers, het steunen van ondernemers én het promoten van biologisch voedsel bij een breder publiek. Zoals in de jaren ’90 met het project ’t Beste van Brabants Bodem.

50 JAAR MILIEUBEWEGING

Uit Brabant Natuurlijk!, jrg. 20 / nr.2 / zomer 1998:

In juni 1995 startte de BMF het project ’t Beste van Brabants Bodem’ om de bekendheid van biologische producten te vergroten. De EKO-lente was de laatste campagne van dit project. De promotie van deze producten had succes: de afgelopen 3 jaar is de ontwikkeling van de biologische landbouw in een stroomversnelling gekomen.”

“Hoe draag je bij aan de bekendheid van biologische producten? Daar zijn vele mogelijkheden voor en dat is tijdens het project ook gebleken. De activiteiten gedurende deze drie jaar waren divers. Zo konden vrouwen- en milieugroepen de thema-avond ’t Beste van Brabants Bodem aanvragen. 60 groepen (in totaal 2000 mensen) hebben hiervan gebruik gemaakt. Een voorlichtster van de Pool van Natuur- en Milieuvoorlichters vertelde over de biologische landbouw en de verkrijgbaarheid van de biologische producten. Ook liet ze iedereen wat proeven. Dit maakte mensen enthousiast: men wilde na zo’n avond vaker biologische producten kopen of een groenten-abonnement nemen.”

De Meierij Dis

“De Meierij Dis is een samenwerkingsverband van biologische producenten uit de Meierij. Zij bezorgen hun producten gezamenlijk aan huis. Verder vonden allerlei activiteiten plaats in Tilburg, Eindhoven, Breda en Den Bosch. Een greep hieruit: biologische weken in bedrijfsrestaurants, EKO-puzzels in de krant, leerlingkoks die biologische hapjes uitdelen aan boerenmarktbezoekers, de opening van een tentoonstelling door burgemeester Brokx van Tilburg, een ANWB-fietstocht van natuurvoedingswinkels naar biologische bedrijven, gezellige informatiemarkten. het evenement ‘Feestelijk Eten En Kokkerellen’, een yoghurt-uitdeelactie en Boerenmarktweken. Tijdens de EKO-lente, de slot-campagne, hebben de biologische producten opnieuw speciale aandacht gekregen in de vier grote steden: bij gemeenten en Milieu Educatie Centra, bij vrouwenorganisaties en scholen, bij boerenmarkten en bij natuurvoedingswinkels. Als afsluiting van de EKO-lente en het hele project ’t Beste van Brabants Bodem heeft Joop Braakhekke eind een kookshow verzorgd op de Biologische Boerenmarkt in Eindhoven.”

Intentieverklaring

“De gemeenten Tilburg, Eindhoven en Breda hebben bij de start van de EKO-lente een intentieverklaring ondertekend, waarin staat dat zij zich zullen inzetten om de bekendheid van biologische producten bij hun inwoners te vergroten, dat zij voortaan meer biologische bomen en bloembollen zullen planten en dat zij meer biologische producten zullen serveren in hun bedrijfsrestaurant en bij speciale gelegenheden. Bij de afsluiting van de EKO-lente heeft ook Den Bosch de verklaring ondertekend. Zij zullen echter geen biologische producten gebruiken bij speciale gelegenheden. De BMF zal de gemeenten ondersteunen. Zo zal er in september een excursie plaatsvinden voor gemeentemedewerkers naar een biologische boomkwekerij. Ook zal de BMF een studiemiddag over biologische producten in het bedrijfsrestaurant organiseren. bedoeld voor de betrokkenen bij de gemeentelijke catering.”

Successen!

“Gedurende de looptijd van ’t Beste van Brabants Bodem zijn de ontwikkelingen in de biologische landbouw snel gegaan. Het aantal biologische bedrijven in Brabant groeide deze drie jaar van ongeveer 55 naar 75. In Nederland steeg dit aantal van 550 naar 800. Vooral de interesse in omschakeling naar de biologische melkveehouderij is groot.
In NCB-kringen zag men de biologische landbouw drie jaar geleden nog als een bedreiging. Nu beschouwt men de biologische boeren als collega’s, die een andere tak van landbouwbedrijven. Ze organiseerden dit jaar een studiedag met de veelzeggende titel ‘Gewoon biologische landbouw’. De NCB en de BMF bereiden gezamenlijk een project voor over biologische landbouw.”

“De verkrijgbaarheid van biologische producten is sterk toegenomen. In Brabant zijn er deze periode drie boerenmarkten bijgekomen. Het aantal abonnees van groentenabonnementen via de groothandel steeg landelijk van ongeveer 2.000 naar circa 30.000! Albert Heijn heeft nu een huismerk voor biologische producten. KONMAR, Albert Heijn, C1000, DEKAMARKT, VOMAR en Nieuwe Weme verkopen een ruim assortiment aan biologische producten. DEKAMARKT (60 filialen in Noord-Holland) heeft zelfs de gangbare koolsoorten, rode biet en selderij geheel vervangen door biologische met als bijkomend voordeel dat ze niet verpakt hoeven te worden. Ook de omzet in natuurvoedingswinkels blijft stijgen met gemiddeld 10% per jaar. Het lijkt erop dat de biologische landbouw echt aan het doorbreken is.”

Appèl, varkenspest en Montignac

“De BMF heeft bijgedragen aan deze veranderingen, maar natuurlijk ook vele anderen. Nadat de BMF een project biologische landbouw startte, volgden bijna alle andere provinciale milieufederaties. Biologica, het Platform Biologische Landbouw en Voeding en Stichting Natuur en Milieu zorgden landelijk voor promotie- en lobby-werk. Zij boden najaar 1996 een breed gedragen ‘Appèl voor de biologische landbouw’ aan de Tweede Kamer. Het Appèl was door 26 organisaties ondertekend, waaronder het CBL (de gezamenlijke supermarkten), het NAJK (de jonge boeren), de Dierenbescherming, de Consumentenbond en de provinciale milieufederaties. Al deze organisaties beloofden zich in te zetten voor de ontwikkeling van de biologische landbouw en vroegen de Tweede Kamer hetzelfde te doen. Minister van Aartsen sprak zich positief uit over de biologische landbouw. Ook verschenen Postbus 51 spotjes op tv en radio. Behalve deze gezamenlijke inspanningen hebben ook andere ontwikkelingen een positief effect gehad op de groei van de biologische landbouw. De gekke koeien ziekte en de varkenspest deden velen nadenken over de intensieve landbouw. Ook dankzij de Montignac-rage stapten velen over op natuurvoeding.”

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Tijdlijn Brabantse Milieufederatie

2010

Op initiatief van duizenden Brabanders is er in 2010 in Provinciale Staten serieus gesproken over de toekomst van de intensieve...

2009

Energie- en geldbesparing staat al jaren bij de Brabantse Milieufederatie hoog op de agenda. Zo wordt de Casimir Milieuprijs 2009...

2008

De Brabantse Milieufederatie ziet nog veel mogelijkheden voor energiebesparing bij winkels die hun deuren op laten staan. In 2007 presenteert...

2007

De Brabantse Milieufederatie ziet nog veel mogelijkheden voor energiebesparing bij winkels die hun deuren op laten staan. In 2007 presenteert...

2006

Brabantse gemeenten kunnen veel doen om duurzaamheid te stimuleren en natuur en landschap te beschermen. Om gemeenten te motiveren, reikt...

2005

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Om lichtvervuiling en lichthinder aan te pakken, lanceren de Natuur...

2004

Vanaf de oprichting in 1972 is het voor de Brabantse Milieufederatie belangrijk om Brabanders te informeren over natuur, milieu en...

2003

Natuur beleven, gebruiken én beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden; het netwerk van Europees beschermde natuurgebieden. In...

2002

In 2002 organiseert de Brabantse Milieufederatie (BMF) een fotowedstrijd met als titel ‘De Meijerij in de kijker’. Het doel is...

2001

Het kabinet presenteert rond de eeuwwisseling de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is een schrikbeeld voor de milieubeweging. Het plan...

2000

”Ook aan veel goede dingen komt een eind”, zo opent het lentenummer van Brabant Natuurlijk! in 1999. Na 20 jaar...

1999

”Ook aan veel goede dingen komt een eind”, zo opent het lentenummer van Brabant Natuurlijk! in 1999. Na 20 jaar...

1998

Het is in 1998 voor het eerst dat alle inwoners van Brabant een stem mogen uitbrengen bij de waterschapsverkiezingen. Om...

1997

De Warandelezing wordt in 2022 voor de 25e keer uitgesproken. Jan Pronk, minister van Ontwikkelingssamenwerking, is op 20 november 1997...

1994

De BMF zet zich vanaf het eerste uur in voor een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Dat doen we door mee te...

1994

De BMF zet zich vanaf het eerste uur in voor een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Dat doen we door mee te...

1994

Efficiënt openbaar vervoer is voor het milieu erg belangrijk. De BMF is dan ook voorstander van goede treinverbindingen, maar niet...

1993

Het beschermen van biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van het werk van de Brabantse Milieufederatie. Zonder flora en fauna staat...

1992

In 2016 komt er een verbod op gratis plastic tasjes in de winkel. Zo’n honderd Brabantse milieugroepen houden zich echter...

1991

Watersport, motorcross en golf. Zomaar wat voorbeelden van recreatie die, alhoewel natuurlijk een leuk tijdverdrijf, helaas ook een negatieve invloed...

1990

Zure regen vormt eind jaren ’80 een groot probleem in de Peelregio door de intensieve veehouderij. Om aandacht te vragen...

1989

In 1989 worden in Brabant de eerste stappen gezet met het collectief opwekken van groene energie. De aandacht is gericht...

1988

In de jaren ’80 komt er meer en meer aandacht voor bodemvervuiling in Nederland. Met name het schandaal in het...

1987

1987 vormt een belangrijk jaar voor de milieubeweging. Het is het eerste Europees milieujaar en tevens het jaar waarin in...

1986

‘Golfbanen overspoelen Brabant’, kopt de Volkskrant in de jaren ’80. “Er komt op het moment zowat elke week een nieuw...

1985

Het milieu krijgt in de jaren ’80 steeds meer aandacht, met name door de zichtbare effecten van zure regen. Ook...

1984

Als eerste ‘directeur’ draagt Peter von Meijenfeldt in 1984 het stokje over aan Paul van Poppel. Paul blijft tot 2004...

1983

De landbouw ziet er in de jaren ‘80 drastisch anders uit dan twee generaties daarvoor. De veestapel groeit en groeit,...

1982

De Brabantse Milieufederatie bestaat 10 jaar in 1982. Na een decennium jaar is het aantal milieugroeperingen in Brabant fors gestegen....

1981

Afvalscheiding is tegenwoordig een automatisme in ieder huishouden, maar in 1981 was dat wel anders. De Brabantse Milieufederatie moest het...

1980

Geluidsoverlast is een thema waar de BMF in haar eerste jaren ook veel bezig mee bezig is. En nog steeds...

1979

In 1979 krijgen natuurbeschermers een belangrijk instrument in handen: de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een Europese richtlijn, destijds ingesteld voor...

1978

Alhoewel het 5-jarig bestaan van de BMF in 1977 een feit is, viert de stichting haar lustrum pas in 1978....

1977

In het Brabantse landschap zijn kronkelende beken van oudsher een karakteristiek element. Maar in de tweede helft van de 20e...

1976

Gezond, schoon en voldoende water is belangrijk voor mensen, maar ook voor de flora en fauna die Brabant rijk is....

1975

De Brabantse Milieufederatie lanceert in 1975 een eigen tijdschrift onder de titel ‘Brabants Milieu, let op uw saeck’. Het is...

1974

1974 is het jaar waarin Nederland de WK-finale tegen West-Duitsland verliest, ABBA het Eurovisiesongfestival wint en er is veel onrust...

1973

In 1973 start Peter von Meijenfeldt als eerste coördinator bij de BMF. Bestuursleden verzetten in die tijd het werk bij...

1972

De BMF maakt zich al 50 jaar sterk voor een mooi en duurzaam Brabant. In 1972 werd ‘Stichting Brabantse Milieufederatie’...

50 JAAR GROENE VRIJWILLIGERS
Wat betekent natuur- en milieubescherming voor jou?